Jste zde

Svatý Mouřenec - římskokatolická

Německý název: Sankt Maurenzen
Diecéze: České Budějovice
Vikariát: Kašperské Hory

Již před rokem 1369 byla zřízena plebánie pod názvem Nova Civitas. Během 12. a 13. století patřil Svatý Mouřenec pod správu premonstrátského kláštera ve Windbergu (diecéze Řezno).
Kostel sv. Mořice měl původně románskou podobu. Gotické a pozdější barokní úpravy pochází z 15. a 18. století.
Matriky jsou vedeny od roku 1687.

K farnosti náleží tyto další lokality:

Místo: 
Dolejší Krušec (Unter Körnsalz), Kundratice (Kundratitz), Prostřední Krušec (Mittel Körnsalz), Radkov (Rogau,Velký Radkov), Štěpanice (Stepanitz), Vatětice (Watetitz), Zálužice (Audechen)

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Městský úřad Hartmanice farní obvod 1894-1949 *i
Městský úřad Hartmanice Svatý Mouřenec (St. Maurenzen), Annín (Annathal), Rajsko (Roisko), Nové Městečko (Neustadtl), Palvínov (Pawinow), Vatětice (Watětitz), Mirkov (Mirkau), Kundratice (Kundratitz), Štěpanice (Stepanitz), Cech(Zech), Jakubice (Jakubitz), Kříženec (Krisenitz) Dolejší Krušec (Unter-Körnsalz), Prostřední Krušec (Mittel Körnsalz), Trpěšice (Trippischen), Rapatice (Rappatitz), Velký Radkov (Rogau), Malý Radkov (Ragersdorf), Zálužice (Audechen), Elefantenmühle, Nuzerov (Nuserau), Radešov (Schröbersdorf), Ziegelhütte 1922-1949 *
Městský úřad Hartmanice Svatý Mouřenec (St. Maurenzen), Annín (Annathal), Rajsko (Roisko), Nové Městečko (Neustadtl), Palvínov (Pawinow), Vatětice (Watětitz), Mirkov (Mirkau), Kundratice (Kundratitz), Štěpanice (Stepanitz), Cech(Zech), Jakubice (Jakubitz), Kříženec (Krisenitz) Dolejší Krušec (Unter-Körnsalz), Prostřední Krušec (Mittel Körnsalz), Trpěšice (Trippischen), Rapatice (Rappatitz), Velký Radkov (Rogau), Malý Radkov (Ragersdorf), Zálužice (Audechen), Elefantenmühle, Nuzerov (Nuserau), Radešov (Schröbersdorf), Ziegelhütte 1923-1949 oo
Městský úřad Hartmanice Svatý Mouřenec (St. Maurenzen), Annín (Annathal), Rajsko (Roisko), Nové Městečko (Neustadtl), Palvínov (Pawinow), Vatětice (Watětitz), Mirkov (Mirkau), Kundratice (Kundratitz), Štěpanice (Stepanitz), Cech(Zech), Jakubice (Jakubitz), Kříženec (Krisenitz) Dolejší Krušec (Unter-Körnsalz), Prostřední Krušec (Mittel Körnsalz), Trpěšice (Trippischen), Rapatice (Rappatitz), Velký Radkov (Rogau), Malý Radkov (Ragersdorf), Zálužice (Audechen), Elefantenmühle, Nuzerov (Nuserau), Radešov (Schröbersdorf), Ziegelhütte 1933-1949 +