Svatý Mouřenec 15

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Svatý Mouřenec (Římskokatolická církev)
Místo: 
Dolejší Krušec (Unter Körnsalz), Kundratice (Kundratitz), Prostřední Krušec (Mittel Körnsalz), Radkov (Rogau, Velký Radkov), Štěpanice (Stepanitz), Vatětice (Watetitz), Zálužice (Audechen)
Původní nadpis: 
VII.
Obsah
Obsah: 

fol. 1 - 134: matriční zápisy narozených (1885 - 1893)

V matrice narozených se objevují tyto další lokality:
Annín (Annathal) = část lokality Nové Městečko, fara Svatý Mouřenec; Bacher = bývalá lokalita u místa Vatětice, fara Svatý Mouřenec; Cech (Zech) = zaniklá lokalita u obce Kundratice, fara Svatý Mouřenec; Elefantenmühle = zaniklý mlýn u lokality Vatětice, fara Svatý Mouřenec; Jakubice = dnes už zřícenina u lokality Štěpanice, fara Svatý Mouřenec; Kříženec (Krisenitz) = lokalita patřící k obci Kundratice, fara Svatý Mouřenec; Malý Radkov (Ragersdorf) = lokalita u místa Zálužice, fara Svatý Mouřenec; Mirkov (Mirkau) = část lokality Štěpanice, fara Svatý Mouřenec; Nové Městečko (Neustadl)= lokalita u obce Vatětice, fara Svatý Mouřenec; Nuzerov (Nuserau) = lokalita patřící k místu Dolejší Krušec, fara Svatý Mouřenec; Palvinov (Pawinow) = část lokality Štěpanice, fara Svatý Mouřenec; Radešov (Schröbersdorf) = lokalita náležející k obci Tuškov, fara Rejštejn; Rajsko (Roisko) = dnes už neexistující lokalita u Nového Městečka, fara Svatý Mouřenec; Rapatice (Rappatitz) = lokalita patřící k místu Dolejší Krušec, fara Svatý Mouřenec; Svatý Mouřenec (Sankt Maurenzen); Trpěšice (Trippischen) = lokalita nacházející se Dolejšího Krušce, fara Svatý Mouřenec; Ziegelhütte= bývalá huť u lokality Dolejší Krušec, fara Svatý Mouřenec

Za posledním foliem se nachází celkem 10 volně vložených příloh.