Svatý Mouřenec 11

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Svatý Mouřenec (Římskokatolická církev)
Místo: 
Dolejší Krušec (Unter Körnsalz), Kundratice (Kundratitz), Prostřední Krušec (Mittel Körnsalz), Radkov (Rogau, Velký Radkov), Štěpanice (Stepanitz), Vatětice (Watetitz), Zálužice (Audechen)
Obsah
Obsah: 

fol. 1 - 80: matriční zápisy narozených (1812 - 1831)
v záznamech se objevují tyto lokality: Bystrá (Wunderbach) = dnes už zaniklá lokalita u Radkova, fara Rejštejn; Elefantenmühle = bývalý mlýn u lokality Vatětice; Glahütte= blíže neidentifikovaná sklárna; Luha = dnes už zaniklá lokalita u osady Radkov; Nové Městečko (Neustadl)= lokalita u obce Vatětice; Papiermühle = zaniklý mlýn patřící k místu Vatětice; Radkov (Rogau); Rajsko (Roisko) = dnes už neexistující lokalita u Nového Městečka; Stimling = bývalá lokalita u osady Radkov; Svatý Mouřenec (Sankt Maurenzen); Vatětice (Watetitz)
fol. 81 - 132: matriční zápisy narozených (1816 - 1831)
zápisy obsahují lokality: Cech (Zech) = zaniklá lokalita u obce Kundratice, Jakubice (Jakobitz) = dnes už zřícenina u lokality Štěpanice, Kronhof = zaniklý dvůr u lokality Štěpanice, Malý Radkov (Ragersdorf) = lokalita patřící k místu Zálužice, Mirkov (Mirkau) = část lokality Štěpanice, Palvinov (Pawinow) = část lokality Štěpanice, Stadlerhof = blíže neidentifikovaná lokalita, Siegelhof = dnes už zaniklý dvůr u lokality Vatětice, Štěpanice (Stepanitz), Zálužice (Audechen)
fol. 133 - 150: matriční zápisy narozených (1831 - 1833) pro výše uvedené lokality
fol. 151 - 1197: matriční zápisy narozených (1816 - 1832)
záznamy jsou vedeny pro tyto lokality: Dolejší Krušec (Unter Körnsalz), Körnsaltzermühle = bývalý mlýn patřící k lokalitě Krušec, Prostřední Krušec (Mittel Körnsalz), Rapatice (Rappatitz) = lokalita patřící k místu Dolejší Krušec, Stráž (Warth) = část lokality Dolejší Krušec, Trpěsice (Trippischen) = lokalita u místa Dolejší Krušec, Ziegelhütte = zaniklá huť u lokality Dolejší Krušec
fol. 198 - 200: matriční zápisy narozených (1833) pro výše uvedené lokality
fol. 201 - 245: matriční zápisy narozených (1816 - 1833) pro lokality Cech (Zech) = zaniklá lokalita u obce Kundratice, Kříženec (Krisenitz) = lokalita patřící k obci Kundratice, Kundratice (Kundratitz)
fol. 246 - 250: matriční zápisy narozených (1833) pro výše uvedené lokality
fol. 251 - 270: matriční zápisy narozených (1816 - 1833) pro lokalitu Nuzerov (Nuserau)
fol. 271 - 283: matriční zápisy narozených (1816 - 1833) pro lokalitu Radešov (Schröbersdorf) = lokalita náležející k obci Tuškov
bez fol.: index narozených, A-Z (1812 - 1833)