Svatý Mouřenec 09

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Svatý Mouřenec (Římskokatolická církev)
Místo: 
Dolejší Krušec (Unter Körnsalz), Kundratice (Kundratitz), Prostřední Krušec (Mittel Körnsalz), Radkov (Rogau, Velký Radkov), Štěpanice (Stepanitz), Vatětice (Watetitz), Zálužice (Audechen)
Původní nadpis: 
III
Obsah
Obsah: 

fol. 1 - 187: matriční zápisy oddaných (1824 - 1878) pro uvedené lokality
bez fol.: index oddaných, A-Z (1824 - 1878)

Matrika obsahuje tyto další lokality:
Annín (Annathal) = část lokality Nové Městečko, fara Svatý Mouřenec; Bohdašice (Budaschitz) = část lokality Dlouhá Ves, fara Dlouhá Ves; Bystrá (Wunderbach) = zaniklé místo u lokality Radkov, fara Svatý Mouřenec; Cech (Zech) = zaniklá lokalita u obce Kundratice, fara Svatý Mouřenec; Elefantenmühle = zaniklý mlýn u lokality Vatětice, fara Svatý Mouřenec; Glashütte = blíže neidentifikkovaná sklárna; Jakubice = dnes už zřícenina u lokality Štěpanice, fara Svatý Mouřenec; Kronhof = bývalý dvůr u lokality Štěpanice, fara Svatý Mouřenec; Kříženec (Krisenitz) = lokalita patřící k obci Kundratice, fara Svatý Mouřenec; Luha = dnes už zaniklá lokalita u osady Radkov; fara Svatý Mouřenec; Malý Radkov (Ragersdorf) = lokalita u místa Zálužice, fara Svatý Mouřenec; Mirkov (Mirkau) = část lokality Štěpanice, fara Svatý Mouřenec; Nové Městečko (Neustadl)= lokalita u obce Vatětice, fara Svatý Mouřenec; Nuzerov (Nuserau) = lokalita patřící k místu Dolejší Krušec, fara Svatý Mouřenec; Palvinov (Pawinow) = část lokality Štěpanice, fara Svatý Mouřenec; Radešov (Schröbersdorf) = lokalita náležející k obci Tuškov, fara Rejštejn; Rajsko (Roisko) = dnes už neexistující lokalita u Nového Městečka, fara Svatý Mouřenec; Rapatice (Rappatitz) = lokalita patřící k místu Dolejší Krušec, fara Svatý Mouřenec; Siegelhof = bývalý dvůr u lokality Vatětice, fara Svatý Mouřenec; Stadlerhof = blíže neidentifikovaná lokalita; Stimling = bývalá lokalita u osady Radkov, fara Svatý Mouřenec; Stráž (Warth) = zaniklá lokalita u Dolejšího Krušce, fara Svatý Mouřenec; Svatý Mouřenec (Sankt Maurenzen); Trpěšice (Trippischen) = lokalita nacházející se Dolejšího Krušce, fara Svatý Mouřenec