Místo: Dolejší Krušec (Unter Körnsalz), Kundratice (Kundratitz),...
Datace: 1832-1876 +, +i
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Svatý Mouřenec 10

 
   
/ 0