Místo: Dolejší Krušec (Unter Körnsalz), Kundratice (Kundratitz),...
Datace: 1861-1885 *
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Svatý Mouřenec 14

 
   
/ 0