Jste zde

Poběžovice - římskokatolická

Existence: 
1655- 31. 12. 1949

Německý název: Ronsperg
Diecése: České Budějovice
Vikariát: Domažlice
Patrocinium farního kostela: Nanebevzetí Panny Marie

Fara založena na konci 15. století. V letech 1655-1725 došlo ke spojení s farností Meclov, v letech 1725-1781 byla administrována. V roce 1781 byla fara obnovena, od r. 1906 děkanství.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl založen jako farní na přelomu 15. a 16. stol. Dobrohostem z Ronsperka. Jednalo se o gotickou jednolodní stavbu, která byla po požáru v roce 1632 přestavěna do barokní podoby.

Matriky jsou vedeny od r. 1655.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Poběžovice Hvožďany, Nová Pila, Rajský Mlýn 1833-1940 * 1054
Městský úřad Poběžovice Hvožďany 1857-1941 *, oo, + 1055
Městský úřad Poběžovice Zámělíč 1869-1922 *, + 1061
Městský úřad Poběžovice Poběžovice, Vlkanov, Zámělíč 1899-1926 * 1051
Městský úřad Poběžovice Poběžovice, Hvožďany, Zámělíč, Vlkanov 1923-1941 *, + 1052
Městský úřad Poběžovice Poběžovice, Vlkanov, Sedle, Zámělíč, Hvožďany, Drahotín 1935-1949 * 1053
Městský úřad Poběžovice Poběžovice, Vlkanov, Zámělíč, Hvožďany 1936-1949 oo 1067
Městský úřad Poběžovice Poběžovice, Vlkanov, Sedlec, Zámělíč, Hvožďany, Otov, Bílovice 1942-1949 + 1073