Poběžovice 09

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Poběžovice (Římskokatolická církev)
Místo: 
Poběžovice (Ronsperg), Vlkanov (Wilkenau, Vlkánov)
Obsah
Obsah: 

Poběžovice-město
- zápisy narozených z let 1799-1807 = fol. 1-40
- index narozených (A-T) z let 1799-1807 = fol. 41-45 (původně bez fol.)
Poběžovice-předměstí (od r. 1805 i město)
- zápisy narozených z let 1799-1815 = fol. 48-183 (původně fol. 1-136)
- index narozených (A-Z) z let 1799-1815 = fol. 221-230 (původně nefol.)
Vlkanov
- zápisy narozených z let 1799-1815 = fol. 231-267 (původně fol. 1-37)

Matrika byla původně foliována v pravém horním rohu pro každou lokalitu zvlášť, byla proto dodatečně profoliována tužkou dole uprostřed v zatržení.
Fol. 46-47 chybí.