Poběžovice 15

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Poběžovice (Římskokatolická církev)
Místo: 
Poběžovice (Ronsperg), Vlkanov (Wilkenau, Vlkánov)
Původní nadpis: 
XV.
Obsah
Obsah: 

Poběžovice
- zápisy oddaných z let 1843-1879 = fol. 1-133
Vlkanov
- zápisy oddaných z let 1874-1879 = fol. 137-139
Poběžovice
- index O (A-Z) z let 1843-1879 = fol. 141-155
Vlkanov
- zápisy O z let 1843-1873 = fol. 156-181 (původně fol. 1-25)
- index O (A-Z) z týchž let = fol. 182-187 (původně nefol.)

V číslování bylo vynecháno č. 83!
Matrika byla původně foliována v pravém horním rohu pro každou lokalitu zvlášť, byla proto dodatečně profoliována tužkou nahoře v horních rozích v zatržení.