Místo: Poběžovice (Ronsperg), Vlkanov (Wilkenau, Vlkánov)
Datace: 1799-1842 oo, ooi
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Poběžovice 10

 
   
/ 0