Místo: Poběžovice (Ronsperg), Vlkanov (Wilkenau, Vlkánov)
Datace: 1880-1908 oo, ooi
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Poběžovice 27

 
   
/ 0