Poběžovice 29

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Poběžovice (Římskokatolická církev)
Místo: 
Poběžovice (Ronsperg), Vlkanov (Wilkenau, Vlkánov)
Původní nadpis: 
VII.
Obsah
Obsah: 

Matrika je po převazbě, původní štítek z desek je nalepený na titulním listě. Listy knihy jsou potrhané.
Jednotlivé oddíly matriky mají samostatnou původní foliaci.
fol. 1 - 388: zemřelí Poběžovice
fol. 1 - 64: zemřelí Vlkanov
fol. 1 - 20: index
Matrika obsahuje vložené přílohy.