Poběžovice 16

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Poběžovice (Římskokatolická církev)
Místo: 
Poběžovice (Ronsperg), Vlkanov (Wilkenau, Vlkánov)
Obsah
Obsah: 

Poběžovice
- zápisy zemřelých z let 1848-1884 = fol. 1-170
- index Z (A-Z) z týchž let = fol. 171-183 (původně nefol.)
Vlkanov
- zápisy Z z let 1816-1834 = fol. 187-221 (původně fol. 1-35)
- index Z (A-Z) z týchž let = fol. 222-227 (původně nefol.)

Přílohy (3 ks - korespondence, torzo z původních desek se zápisem o počtu folií v matrice) původně volně vložené do matriky, se nalézají na konci knihy.
Matrika byla původně foliována v pravém horním rohu pro každou lokalitu zvlášť, byla proto dodatečně profoliována tužkou nahoře v horních rozích v zatržení.
V roce 1984 byla provedena převazba matriky.