Jste zde

Census 1880 - soudní okres Klatovy (Gerichtsbezirk Klatovy)

Běšiny (78 domů, souhrn)
Běšiny - Hubenov (6 domů, souhrn)
Běšiny - Úloh (23 domů, souhrn)
Bezděkov (76 domů, souhrn)
Bezděkov - Kal (14 domů, souhrn)
Bezděkov - Poborovice (13 domů, souhrn)
Bezděkov - Vítaná (15 domů, souhrn)
Bezpravovice (23 domů, souhrn)
Bezpravovice - Lučice (19 domů, souhrn)
Bezpravovice - Slatina (19 domů, souhrn)
Bolešiny (souhrn)
Boříkovy (25 domů, souhrn)
Boříkovy - Bernartice (32 domů, souhrn)
Boříkovy - Hradiště (12 domů, souhrn)
Brtí (23 domů, souhrn)
Brtí - Božtěšice (8 domů, souhrn)
Brtí - Javoříčko (6 domů, souhrn)
Brtí - Viteň (19 domů, souhrn)
Březí (25 domů, souhrn)
Březí - Horní Němčice (11 domů, souhrn)
Březí - Hynkovice (6 domů, souhrn)
Březí - Mladotice (6 domů, souhrn)
Bystré (29 domů, souhrn)
Bystré - Kocourov (38 domů, souhrn)
Bystré - Nový Čestín (10 domů, souhrn)
Čachrov (42 domů, souhrn)
Čachrov - Hořákov (13 domů, souhrn)
Čachrov - Zahrádka (16 domů, souhrn)
Dehtín (21 domů, souhrn)
Dolany (souhrn)
Drslavice (37 domů, souhrn)
Drslavice - Věckovice (14 domů, souhrn)
Dubová Lhota (23 domů, souhrn)
Habartice (souhrn)
Chlistov (70 domů, souhrn)
Chocomyšl (souhrn)
Chudenice (131 domů, souhrn)
Janovice nad Úhlavou (189 domů, souhrn)
Jesení (23 domů, souhrn)
Jesení - Bradné (15 domů, souhrn)
Jesení - Chřepice (12 domů, souhrn)
Jesení - Onen Svět (15 domů, souhrn)
Jindřichovice (43 domů, souhrn)
Jindřichovice - Sluhov (10 domů, souhrn)
Klatovy - Pražské předměstí (162 domů, souhrn)
Klatovy - Říšské předměstí (160 domů, souhrn)
Klenová (souhrn)
Kokšín (souhrn)
Koryta (souhrn)
Křištín (souhrn)
Kydliny (souhrn)
Lhovice (souhrn)
Luby (souhrn)
Lukavice (souhrn)
Makov (34 domů, souhrn)
Malá Víska (41 domů, souhrn)
Malá Víska - Vrhaveč (45 domů, souhrn)
Malechov (souhrn)
Malonice (44 domů, souhrn)
Malonice - Tajanov (23 domů, souhrn)
Měcholupy (46 domů, souhrn)
Mezihoří (33 domů, souhrn)
Mlýnec (29 domů, souhrn)
Mochtín (souhrn)
Novákovice (souhrn)
Obytce (souhrn)
Ondřejovice (souhrn)
Pečetín (48 domů, souhrn)
Pečetín - Domažličky (18 domů, souhrn)
Pečetín - Újezdec (11 domů, souhrn)
Petrovice nad Úhlavou (43 domů, souhrn)
Petrovičky (30 domů, souhrn)
Petrovičky - Hůrka (6 domů, souhrn)
Petrovičky - Třebíšov (22 domů, souhrn)
Podolí (souhrn)
Poleň (souhrn)
Poleň - Čekanice (souhrn)
Poleňka (souhrn)
Poleň - Liška (souhrn)
Předslav (68 domů, souhrn)
Radinovy (28 domů, souhrn)
Radinovy - Neznašovy (29 domů, souhrn)
Rajské (14 domů, souhrn)
Rohozno (24 domů, souhrn)
Rovná (souhrn)
Slavošovice (30 domů, souhrn)
Strážov (203 domů, souhrn)
Svrčovec (souhrn)
Štěpánovice (souhrn)
Švihov (souhrn)
Tetětice (souhrn)
Točník (souhrn)
Trnčí (29 domů, souhrn)
Trnčí - Chlumská (13 domů, souhrn)
Tupadly (57 domů, souhrn)
Týnec (souhrn)
Veselí (19 domů, souhrn)
Zahorčice (25 domů, souhrn)
Zahorčice - Opálka (16 domů, souhrn)
Zdeslav (32 domů, souhrn)
Aichen (23 Häuser, Sammelbogen)
Běschin (78 Häuser, Sammelbogen)
Běschin - Auloch (23 Häuser, Sammelbogen)
Běschin - Hubenau (6 Häuser, Sammelbogen)
Bezděkau (76 Häuser, Sammelbogen)
Bezděkau - Gall (14 Häuser, Sammelbogen)
Bezděkau - Poborowitz (13 Häuser, Sammelbogen)
Bezděkau - Schönwillkomm (15 Häuser, Sammelbogen)
Birkau (25 Häuser, Sammelbogen)
Birkau - Hinkowitz (6 Häuser, Sammelbogen)
Birkau - Mladotitz (6 Häuser, Sammelbogen)
Birkau - Němčitz (11 Häuser, Sammelbogen)
Bistry (29 Häuser, Sammelbogen)
Bistry - Kocourow (38 Häuser, Sammelbogen)
Bistry - Neu Česchtin (10 Häuser, Sammelbogen)
Boleschin (Sammelbogen)
Bořikau (25 Häuser, Sammelbogen)
Bořikau - Bernartitz (32 Häuser, Sammelbogen)
Bořikau - Hradischt (12 Häuser, Sammelbogen)
Brti (23 Häuser, Sammelbogen)
Brti - Božetitz, Brtí - Božetice (8 Häuser, Sammelbogen)
Brti - Jawoři, Brti - Gaberl (6 Häuser, Sammelbogen)
Brti - Witten (19 Häuser, Sammelbogen)
Čachrau (42 Häuser, Sammelbogen)
Čachrau - Hořakow (13 Häuser, Sammelbogen)
Čachrau - Zahradka (16 Häuser, Sammelbogen)
Chlistau (70 Häuser, Sammelbogen)
Chocomischl (Sammelbogen)
Chudenitz (131 Häuser, Sammelbogen)
Dechtin (21 Häuser, Sammelbogen)
Dolan (Sammelbogen)
Drosau (203 Häuser, Sammelbogen)
Drslawitz (37 Häuser, Sammelbogen)
Drslawitz - Wietzkowitz, Drslawitz - Wickowitz, Drslavice - Víckovice (14 Häuser, Sammelbogen)
Elhowitz (Sammelbogen)
Gesen (23 Häuser, Sammelbogen)
Gesen - Broden (15 Häuser, Sammelbogen)
Gesen - Jenewelt (15 Häuser, Sammelbogen)
Gesen - Kühberg (12 Häuser, Sammelbogen)
Grillendorf, Cvrčoves (Sammelbogen)
Habartitz (Sammelbogen)
Janowitz (189 Häuser, Sammelbogen)
Jindřichowitz (43 Häuser, Sammelbogen)
Jindřichowitz - Sluhow (10 Häuser, Sammelbogen)
Klattau - Prager Vorstadt (162 Häuser, Sammelbogen)
Klattau - Reichsvorstadt (160 Häuser, Sammelbogen)
Klein Petrowitz (30 Häuser, Sammelbogen)
Klein Petrowitz - Hurka (6 Häuser, Sammelbogen)
Klein Petrowitz - Střebischow, Střebišov (22 Häuser, Sammelbogen)
Klenau, Klenové (Sammelbogen)
Kokschin (Sammelbogen)
Koryt (Sammelbogen)
Křischtin (Sammelbogen)
Kydlin (Sammelbogen)
Lub (Sammelbogen)
Lukawitz, Lukavec (Sammelbogen)
Makow (34 Häuser, Sammelbogen)
Malechau (Sammelbogen)
Malonitz (44 Häuser, Sammelbogen)
Malonitz - Tajanow (23 Häuser, Sammelbogen)
Maloweska, Maloveska (41 Häuser, Sammelbogen)
Maloweska - Wrhaweč (45 Häuser, Sammelbogen)
Měcholup (46 Häuser, Sammelbogen)
Mezhoři (33 Häuser, Sammelbogen)
Mlynetz (29 Häuser, Sammelbogen)
Mochtin (Sammelbogen)
Nowakowitz (Sammelbogen)
Obitz (Sammelbogen)
Ondřowitz, Ondřovice (Sammelbogen)
Pečetin (48 Häuser, Sammelbogen)
Pečetin - Aujezdl (11 Häuser, Sammelbogen)
Pečetin - Domažlitzl (18 Häuser, Sammelbogen)
Petrowitz (43 Häuser, Sammelbogen)
Podol (Sammelbogen)
Polenka (Sammelbogen)
Polin (Sammelbogen)
Polin - Czekanitz (Sammelbogen)
Polin - Puschberg, Poleň - Pušperk (Sammelbogen)
Prawowitz, Pravovice (23 Häuser, Sammelbogen)
Prawowitz - Lučitz (19 Häuser, Sammelbogen)
Prawowitz - Slatin (19 Häuser, Sammelbogen)
Předslaw (68 Häuser, Sammelbogen)
Radinau (28 Häuser, Sammelbogen)
Radinau - Neznaschau (29 Häuser, Sammelbogen)
Rejsko (14 Häuser, Sammelbogen)
Rohozna (24 Häuser, Sammelbogen)
Ruwna, Růvná (Sammelbogen)
Schwihau (Sammelbogen)
Slawoschowitz (30 Häuser, Sammelbogen)
Štěpanowitz (Sammelbogen)
Teinitzl (Sammelbogen)
Tětětitz (Sammelbogen)
Točnik (Sammelbogen)
Trntsch (29 Häuser, Sammelbogen)
Trntsch - Chlumska (13 Häuser, Sammelbogen)
Tupadl (57 Häuser, Sammelbogen)
Weseli (19 Häuser, Sammelbogen)
Zahorčitz (25 Häuser, Sammelbogen)
Zahorčitz - Opalka (16 Häuser, Sammelbogen)
Zdaslaw, Zdaslav (32 Häuser, Sammelbogen)