Jste zde

Census 1921 - soudní okres Klatovy(Gerichtsbezirk Klatovy)

Běšiny (104 domů, souhrn)
Běšiny - Hubenov (6 domů, souhrn)
Bezděkov (76 domů, souhrn)
Bezděkov - Kal (10 domů, souhrn)
Bezděkov - Poborovice (12 domů, souhrn)
Bezděkov - Vítaná (14 domů, souhrn)
Bezpravovice (20 domů, souhrn)
Bezpravovice - Lučice (18 domů, souhrn)
Bezpravovice - Slatina (22 domů, souhrn)
Bolešiny (67 domů, souhrn)
Boříkovy (25 domů, souhrn)
Boříkovy - Bernartice (30 domů, souhrn)
Boříkovy - Hradiště (12 domů, souhrn)
Brtí (23 domů, souhrn)
Brtí - Javoříčko (6 domů, souhrn)
Březí (22 domů, souhrn)
Březí - Horní Němčice (11 domů, souhrn)
Březí - Hynkovice (3 domů, souhrn)
Březí - Mladotice (4 domů, souhrn)
Bystré (30 domů, souhrn)
Bystré - Kocourov (32 domů, souhrn)
Bystré - Nový Čestín (10 domů, souhrn)
Čachrov (46 domů, souhrn)
Čachrov - Hořákov (13 domů, souhrn)
Čachrov - Zahrádka (18 domů, souhrn)
Dehtín (23 domů, souhrn)
Dolany (120 domů, souhrn)
Dolany - Balkovy (12 domů, souhrn)
Dolní Lhota (25 domů, souhrn)
Domažličky (18 domů, souhrn)
Domažličky - Újezdec (10 domů, souhrn)
Drslavice (33 domů, souhrn)
Drslavice - Věckovice (14 domů, souhrn)
Dubová Lhota (22 domů, souhrn)
Habartice (44 domů, souhrn)
Habartice - Kvaslice (8 domů, souhrn)
Habartice - Vítkovice (22 domů, souhrn)
Hoštice (24 domů, souhrn)
Hoštice - Hoštičky (30 domů, souhrn)
Chlistov (73 domů, souhrn)
Chlistov - Střítež (17 domů, souhrn)
Chocomyšl (39 domů, souhrn)
Chocomyšl - Kaničky (15 domů, souhrn)
Chudenice (192 domů, souhrn)
Janovice nad Úhlavou (196 domů, souhrn)
Javor (32 domů, souhrn)
Javor - Loučany (12 domů, souhrn)
Jesení (28 domů, souhrn)
Jesení - Bradné (15 domů, souhrn)
Jesení - Chřepice (13 domů, souhrn)
Jesení - Onen Svět (17 domů, souhrn)
Jindřichovice (45 domů, souhrn)
Jindřichovice - Sluhov (10 domů, souhrn)
Kamýk (29 domů, souhrn)
Kamýk - Těšnice (4 domů, souhrn)
Klatovy - Beňovy (14 domů, souhrn)
Klatovy - Korálkov (53 domů, souhrn)
Klatovy - Město (202 domů, souhrn)
Klatovy - Pražské předměstí (213 domů, souhrn)
Klatovy - Říšské předměstí (202 domů, souhrn)
Klatovy - Vídeňské předměstí (229 domů, souhrn)
Klenová (50 domů, souhrn)
Kokšín (27 domů, souhrn)
Kokšín - Vosí (15 domů, souhrn)
Koryta (54 domů, souhrn)
Kozí (34 domů, souhrn)
Kroměždice (33 domů, souhrn)
Křištín (20 domů, souhrn)
Kydliny (52 domů, souhrn)
Lhovice (54 domů, souhrn)
Luby (79 domů, souhrn)
Lukavice (18 domů, souhrn)
Lukavice - Kněžice (7 domů, souhrn)
Makov (34 domů, souhrn)
Malá Víska (41 domů, souhrn)
Malechov (37 domů, souhrn)
Malechov - Výrov (14 domů, souhrn)
Malonice (46 domů, souhrn)
Malonice - Tajanov (15 domů, souhrn)
Měcholupy (44 domů, souhrn)
Mezihoří (33 domů, souhrn)
Mlýnec (30 domů, souhrn)
Mochtín (48 domů, souhrn)
Mochtín - Lhůta (15 domů, souhrn)
Mochtín - Těšetiny (30 domů, souhrn)
Myslovice (54 domů, souhrn)
Nemilkov (40 domů, souhrn)
Nemilkov - Braníčkov (8 domů, souhrn)
Nemilkov - Tvrdoslav (14 domů, souhrn)
Neznašovy (28 domů, souhrn)
Novákovice (21 domů, souhrn)
Novákovice - Lomec (11 domů, souhrn)
Obytce (74 domů, souhrn)
Ondřejovice (22 domů, souhrn)
Ondřejovice - Hvízdalka (15 domů, souhrn)
Ostřetice (25 domů, souhrn)
Ostřetice - Makalovy (4 domů, souhrn)
Otín (37 domů, souhrn)
Pečetín (47 domů, souhrn)
Petrovičky (33 domů, souhrn)
Petrovičky - Hůrka (6 domů, souhrn)
Petrovičky - Třebíšov (22 domů, souhrn)
Podolí (18 domů, souhrn)
Podolí - Javoří (14 domů, souhrn)
Podolí - Tržek (18 domů, souhrn)
Poleň (74 domů, souhrn)
Poleňka (17 domů, souhrn)
Poleň - Liška (21 domů, souhrn)
Předslav (76 domů, souhrn)
Radinovy (40 domů, souhrn)
Rajské (13 domů, souhrn)
Rohozno (22 domů, souhrn)
Rovná (21 domů, souhrn)
Rovná - Lehom (19 domů)
Řakom (24 domů, souhrn)
Slavošovice (26 domů, souhrn)
Sobětice (34 domů, souhrn)
Sobětice - Kosmáčov (10 domů, souhrn)
Srbice (34 domů, souhrn)
Srbice - Újezdec (16 domů, souhrn)
Strážov (219 domů, souhrn)
Struhadlo (21 domů, souhrn)
Střeziměř (23 domů, souhrn)
Střeziměř - Dobrá Voda (8 domů, souhrn)
Svrčovec (65 domů, souhrn)
Svrčovec - Andělice (9 domů, souhrn)
Štěpánovice (39 domů, souhrn)
Švihov (242 domů, souhrn)
Tajanov (33 domů, souhrn)
Tetětice (20 domů, souhrn)
Točník (67 domů, souhrn)
Trnčí (32 domů, souhrn)
Trnčí - Chlumská (13 domů, souhrn)
Tupadly (55 domů, souhrn)
Týnec (63 domů, souhrn)
Týnec - Horní Lhota (16 domů, souhrn)
Týnec - Loreta (8 domů, souhrn)
Týnec - Rozpáralka (3 domů, souhrn)
Úloh (25 domů, souhrn)
Vacovy (19 domů, souhrn)
Veselí (18 domů, souhrn)
Vícenice (20 domů, souhrn)
Viteň (26 domů, souhrn)
Viteň - Božtěšice (8 domů, souhrn)
Vrhaveč (51 domů, souhrn)
Zahorčice (27 domů, souhrn)
Zahorčice - Opálka (18 domů, souhrn)
Zdeslav (29 domů, souhrn)
Aichen (22 Häuser, SammelBogen)
Auloch, Ouloch (25 Häuser, SammelBogen)
Běschin (104 Häuser, SammelBogen)
Běschin - Hubenau (6 Häuser, SammelBogen)
Bezděkau (76 Häuser, SammelBogen)
Bezděkau - Gall (10 Häuser, SammelBogen)
Bezděkau - Poborowitz (12 Häuser, SammelBogen)
Bezděkau - Schönwillkomm (14 Häuser, SammelBogen)
Birkau (22 Häuser, SammelBogen)
Birkau - Hinkowitz (3 Häuser, SammelBogen)
Birkau - Mladotitz (4 Häuser, SammelBogen)
Birkau - Němčitz (11 Häuser, SammelBogen)
Bistry (30 Häuser, SammelBogen)
Bistry - Kocourow (32 Häuser, SammelBogen)
Bistry - Neu Čestin (10 Häuser, SammelBogen)
Boleschin (67 Häuser, SammelBogen)
Bořikau (25 Häuser, SammelBogen)
Bořikau - Bernartitz (30 Häuser, SammelBogen)
Bořikau - Hradischt (12 Häuser, SammelBogen)
Brti (23 Häuser, SammelBogen)
Brti - Jawoři, Brti - Gaberl (6 Häuser, SammelBogen)
Čachrau (46 Häuser, SammelBogen)
Čachrau - Hořakow (13 Häuser, SammelBogen)
Čachrau - Zahradka (18 Häuser, SammelBogen)
Chlistau (73 Häuser, SammelBogen)
Chlistau - Střiteř (17 Häuser, SammelBogen)
Chocomischl (39 Häuser, SammelBogen)
Chocomischl - Kanitschek (15 Häuser, SammelBogen)
Chudenitz (192 Häuser, SammelBogen)
Dechtin (23 Häuser, SammelBogen)
Dolan (120 Häuser, SammelBogen)
Dolan - Balkow (12 Häuser, SammelBogen)
Domažlitzl (18 Häuser, SammelBogen)
Domažlitzl - Aujezdl (10 Häuser, SammelBogen)
Drosau (219 Häuser, SammelBogen)
Drslawitz (33 Häuser, SammelBogen)
Drslawitz - Wietzkowitz (14 Häuser, SammelBogen)
Elhowitz (54 Häuser, SammelBogen)
Gesen (28 Häuser, SammelBogen)
Gesen - Broden (15 Häuser, SammelBogen)
Gesen - Jenewelt (17 Häuser, SammelBogen)
Gesen - Kühberg (13 Häuser, SammelBogen)
Grillendorf, Cvrčoves (65 Häuser, SammelBogen)
Grillendorf - Angelitz, Cvrčoves - Andělice (9 Häuser, SammelBogen)
Habartitz (44 Häuser, SammelBogen)
Habartitz - Kwaschlitz (8 Häuser, SammelBogen)
Habartitz - Witkowitz (22 Häuser, SammelBogen)
Hoschtitz (24 Häuser, SammelBogen)
Hoschtitz - Klein Hoschtitz (30 Häuser, SammelBogen)
Janowitz (196 Häuser, SammelBogen)
Jawor (32 Häuser, SammelBogen)
Jawor - Loutschan (12 Häuser, SammelBogen)
Jindřichowitz (45 Häuser, SammelBogen)
Jindřichowitz - Sluhow (10 Häuser, SammelBogen)
Kamenik (29 Häuser, SammelBogen)
Kamenik - Těschnitzl (4 Häuser, SammelBogen)
Klattau - Benhof (14 Häuser, SammelBogen)
Klattau - Koralkow (53 Häuser, SammelBogen)
Klattau - Prager Vorstadt (213 Häuser, SammelBogen)
Klattau - Reichsvorstadt (202 Häuser, SammelBogen)
Klattau - Stadt (202 Häuser, SammelBogen)
Klattau - Wiener Vorstadt (229 Häuser, SammelBogen)
Klein Petrowitz (33 Häuser, SammelBogen)
Klein Petrowitz - Hurka (6 Häuser, SammelBogen)
Klein Petrowitz - Střebischow, Střebišov (22 Häuser, SammelBogen)
Klenau, Klenové (50 Häuser, SammelBogen)
Kokschin (27 Häuser, SammelBogen)
Kokschin - Wossi (15 Häuser, SammelBogen)
Koryt (54 Häuser, SammelBogen)
Křischtin (20 Häuser, SammelBogen)
Kroměžlitz, Kroměžlice (33 Häuser, SammelBogen)
Kuzau (34 Häuser, SammelBogen)
Kydlin (52 Häuser, SammelBogen)
Lub (79 Häuser, SammelBogen)
Lukawitz, Lukavec (18 Häuser, SammelBogen)
Lukawitz - Kněžitz (7 Häuser, SammelBogen)
Makow (34 Häuser, SammelBogen)
Malechau (37 Häuser, SammelBogen)
Malechau - Weyrow, Malechau - Wyrow (14 Häuser, SammelBogen)
Malonitz (46 Häuser, SammelBogen)
Malonitz - Tajanow (15 Häuser, SammelBogen)
Maloweska, Maloveska (41 Häuser, SammelBogen)
Měcholup (44 Häuser, SammelBogen)
Mezhoři (33 Häuser, SammelBogen)
Mlynetz (30 Häuser, SammelBogen)
Mochtin (48 Häuser, SammelBogen)
Mochtin - Lhuta (15 Häuser, SammelBogen)
Mochtin - Teschetin (30 Häuser, SammelBogen)
Myslowitz (54 Häuser, SammelBogen)
Nemelkau, Nemělkov (40 Häuser, SammelBogen)
Nemelkau - Braničkau (8 Häuser, SammelBogen)
Nemelkau - Droslau (14 Häuser, SammelBogen)
Neznaschau (28 Häuser, SammelBogen)
Nowakowitz (21 Häuser, SammelBogen)
Nowakowitz - Lometz (11 Häuser, SammelBogen)
Obitz (74 Häuser, SammelBogen)
Ondřowitz, Ondřovice (22 Häuser, SammelBogen)
Ondřowitz - Hwizdalka (15 Häuser, SammelBogen)
Pečetin (47 Häuser, SammelBogen)
Podol (18 Häuser, SammelBogen)
Podol - Jawoři (14 Häuser, SammelBogen)
Podol - Trschek (18 Häuser, SammelBogen)
Polenka (17 Häuser, SammelBogen)
Polin (74 Häuser, SammelBogen)
Polin - Puschberg, Poleň - Pušperk (21 Häuser, SammelBogen)
Prawowitz, Pravovice (20 Häuser, SammelBogen)
Prawowitz - Lučitz (18 Häuser, SammelBogen)
Prawowitz - Slatin (22 Häuser, SammelBogen)
Předslaw (76 Häuser, SammelBogen)
Radinau (40 Häuser, SammelBogen)
Rakom (24 Häuser, SammelBogen)
Rejsko (13 Häuser, SammelBogen)
Rohozna (22 Häuser, SammelBogen)
Ruwna, Růvná (21 Häuser, SammelBogen)
Ruwna - Lehom (19 Häuser)
Schwihau (242 Häuser, SammelBogen)
Slawoschowitz (26 Häuser, SammelBogen)
Sobětitz (34 Häuser, SammelBogen)
Sobětitz - Kosmačow, Kozmačov (10 Häuser, SammelBogen)
Srbitz (34 Häuser, SammelBogen)
Srbitz - Aujezdl, Oujezdec (16 Häuser, SammelBogen)
Štěpanowitz (39 Häuser, SammelBogen)
Střezměř (23 Häuser, SammelBogen)
Střezměř - Dobrá Voda (8 Häuser, SammelBogen)
Struhadly (21 Häuser, SammelBogen)
Tajanow (33 Häuser, SammelBogen)
Teinitzl (63 Häuser, SammelBogen)
Teinitzl - Loreta (8 Häuser, SammelBogen)
Teinitzl - Ober-Lhota (16 Häuser, SammelBogen)
Teinitzl - Rosparalka (3 Häuser, SammelBogen)
Tětětitz (20 Häuser, SammelBogen)
Točnik (67 Häuser, SammelBogen)
Trntsch (32 Häuser, SammelBogen)
Trntsch - Chlumska (13 Häuser, SammelBogen)
Tupadl (55 Häuser, SammelBogen)
Unter Lhota (25 Häuser, SammelBogen)
Watzau (19 Häuser, SammelBogen)
Weseli (18 Häuser, SammelBogen)
Wicenitz (20 Häuser, SammelBogen)
Witten (26 Häuser, SammelBogen)
Witten - Božetitz (8 Häuser, SammelBogen)
Wostřetitz (25 Häuser, SammelBogen)
Wostřetitz - Makalow (4 Häuser, SammelBogen)
Wotin (37 Häuser, SammelBogen)
Wrhaweč (51 Häuser, SammelBogen)
Zahorčitz (27 Häuser, SammelBogen)
Zahorčitz - Opalka (18 Häuser, SammelBogen)
Zdaslaw, Zdaslav (29 Häuser, SammelBogen)