Jste zde

Census 1880 - soudní okres Plánice (Gerichtsbezirk Plánice)

Bližanovy (souhrn)
Bližanovy - Pohoří (souhrn)
Brod (souhrn)
Brod - Buršice (souhrn)
Brod - Vlčnov (souhrn)
Číhaň (50 domů, souhrn)
Číhaň - Nový Dvůr (7 domů, souhrn)
Číhaň - Plánička (19 domů, souhrn)
Kolinec (140 domů, souhrn)
Kolinec - Konín (8 domů, souhrn)
Kolinec - Ujčín (32 domů, souhrn)
Kovčín (47 domů, souhrn)
Kvasetice (57 domů, souhrn)
Kvasetice - Lovčice (26 domů, souhrn)
Loužná (46 domů, souhrn)
Milčice (43 domů, souhrn)
Miřenice (souhrn)
Mlázovy (46 domů, souhrn)
Mlázovy - Lukoviště (souhrn)
Mlázovy - Vlčkovice (souhrn)
Myslív (70 domů, souhrn)
Myslív - Nový Dvůr (21 domů, souhrn)
Nalžovské Hory (124 domů, souhrn)
Nalžovské Hory - Nalžovy (62 domů, souhrn)
Nalžovské Hory - Zahrádka (11 domů, souhrn)
Nalžovy (souhrn)
Nehodiv (48 domů, souhrn)
Němčice (63 domů, souhrn)
Němčice - Mlynářovice (23 domů, souhrn)
Němčice - Mlýnské Struhadlo (37 domů, souhrn)
Plánice (211 domů, souhrn)
Plánice - Nová Plánice (souhrn)
Plichtice (souhrn)
Štipoklasy (54 domů, souhrn)
Těchonice (45 domů, souhrn)
Těchonice - Neprochovy (31 domů, souhrn)
Těchonice - Strážovice (42 domů, souhrn)
Újezd u Plánice (70 domů, souhrn)
Újezd u Plánice - Zbyslav (42 domů, souhrn)
Ústaleč (souhrn)
Ústaleč - Krutěnice (souhrn)
Velenovy (141 domů, souhrn)
Zavlekov (76 domů, souhrn)
Zavlekov - Mladice (19 domů, souhrn)
Zavlekov - Tužice (26 domů, souhrn)
Zborovy (83 domů, souhrn)
Zdebořice (52 domů, souhrn)
Zdebořice - Křížovice (43 domů, souhrn)
Zdebořice - Vracov (3 domy, souhrn)
Žďár (43 domů, souhrn)
Aujezd, Oujezd (70 Häuser, Sammelbogen)
Aujezd - Zbyslaw (42 Häuser, Sammelbogen)
Austaletz, Oustalec (Sammelbogen)
Austaletz - Krutenitz (Sammelbogen)
Blizanow (Sammelbogen)
Blizanow - Pohoř (Sammelbogen)
Brod (Sammelbogen)
Brod - Burschitz (Sammelbogen)
Brod - Wlčnow (Sammelbogen)
Čihaň (50 Häuser, Sammelbogen)
Čihaň - Neuhof (7 Häuser, Sammelbogen)
Čihaň - Planička (19 Häuser, Sammelbogen)
Ellischau (Sammelbogen)
Kolinetz (140 Häuser, Sammelbogen)
Kolinetz - Aučin, Oučín (32 Häuser, Sammelbogen)
Kolinetz - Konin (8 Häuser, Sammelbogen)
Kowčin, Kozčín (47 Häuser, Sammelbogen)
Kwasetitz (57 Häuser, Sammelbogen)
Kwasetitz - Lowčitz (26 Häuser, Sammelbogen)
Loužna (46 Häuser, Sammelbogen)
Měřenitz, Měřenice (Sammelbogen)
Milschitz (43 Häuser, Sammelbogen)
Misliw, Myslivo (70 Häuser, Sammelbogen)
Misliw - Neuhof (21 Häuser, Sammelbogen)
Mlazow (46 Häuser, Sammelbogen)
Mlazow - Lukowischt (Sammelbogen)
Mlazow - Wlčkowitz (Sammelbogen)
Nehodiw, Nehodivo (48 Häuser, Sammelbogen)
Němčitz (63 Häuser, Sammelbogen)
Němčitz - Mlinařowitz (23 Häuser, Sammelbogen)
Němčitz - Struhadlo (37 Häuser, Sammelbogen)
Planitz (211 Häuser, Sammelbogen)
Planitz - Neu-Planitz (Sammelbogen)
Plichtitz (Sammelbogen)
Silberberg, Stříbrné Hory (124 Häuser, Sammelbogen)
Silberberg - Ellischau (62 Häuser, Sammelbogen)
Silberberg - Zahradka (11 Häuser, Sammelbogen)
Stipoklas (54 Häuser, Sammelbogen)
Stobořitz, Stobořice (52 Häuser, Sammelbogen)
Stobořitz - Křižowitz (43 Häuser, Sammelbogen)
Stobořitz - Wratzow, Vrácovy (3 Häuser, Sammelbogen)
Těchonitz (45 Häuser, Sammelbogen)
Těchonitz - Neprachow, Těchonice - Neprachov (31 Häuser, Sammelbogen)
Těchonitz - Straschowitz (42 Häuser, Sammelbogen)
Welenow (141 Häuser, Sammelbogen)
Zamlekau, Zamlekov (76 Häuser, Sammelbogen)
Zamlekau - Klementitz, Zamlekov - Klementice (19 Häuser, Sammelbogen)
Zamlekau - Tužitz (26 Häuser, Sammelbogen)
Zborow (83 Häuser, Sammelbogen)
Žďar (43 Häuser, Sammelbogen)