Amtsbuch

Archivseřadit sestupně Nadpis Místo Datace Obsah / Regest Obr.data
Plzeň Pozemková kniha
 • Jakubov (Jokes)
1630–1664
Kauf und Verkaufbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Jakubov (Jokes)
1664–1716
Kauf und Verkaufbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Krásný Les (Schönwald)
1597–1653
Schönwaldter neues Gerichtsbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Krásný Les (Schönwald)
1664–1711
Kauf-und Amtshandelsbuch Schönwald  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Maroltov (Marletzgrün)
1597–1701
Gerichtsbuch Marletzgrün  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Maroltov (Marletzgrün)
1664–1751
Kauf-und Amtshandelsbuch Marletzgrün  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Osvinov (Gesmesgrün)
1597–1716
Gerichtsbuch Gesmesgrün  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Osvinov (Gesmesgrün)
1664–1756
Kauf-und Amtshandelsbuch Gesmesgrün  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Plavno (Holzbach)
1597–1667
Gerichtsbuch Holzbach  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Vřesová (Dogralsgrün, Unterdoglasgrum, Oberdoglasgrün)
 • Nové Chalupy (Neuhäuser, Neuenhäuser)
 • Smolnice (Pechgrün)
 • Stará Chodovská (Stelzengrün)
 • Dolní Chodov (Unterchodau)
1684–1769
Grundbuch vom Jahr 1647, Nro. I.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Babice (Wabitz)
 • Roudná (Rauden)
1623–1770
Grundbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Bezděkov (Pössigkau)
 • Babice (Wabitz)
1789–1818
Grundbuch Possigkau und Wabitz  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Bezděkov (Pössigkau)
1631–1810
Grundbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Bezvěrov (Wasserau)
1629–1818
Grundbuch Wasserau I  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Blížejov (Blisowa)
 • Mrchojedy (Murchowa)
 • Podražnice (Podrassnitz, Podrasnitz)
 • Semošice (Semeschitz)
 • Výrov (Weirowa)
1675–1810
Grundbuch III.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Kocourov (Kotzaura, Kotzoura)
 • Dolní Metelsko (Unter-Medelzen)
 • Borovice (Worowitz, Borowitz)
1673–1810
Grundbuch XI.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Medná (Meden, Meeden)
 • Sedlec (Sadl)
 • Roudná (Rouden)
 • Horní Metelsko (Ober-Medelzen)
 • Dolní Metelsko (Unter-Medelzen)
 • Kocourov (Kotzowra, Kotzaura)
 • Borovice (Worowitz, Borowitz)
1666–1717
Grundbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Bozdíš (Wostirzen, Wostirschen)
 • Březí (Pirk)
 • Chrastavice (Chrastawitz)
 • Luženice (Gross-Luschenz)
 • Luženičky (Klein-Luschenz)
1669–1717
Grundbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Březí (Pirk)
 • Bozdíš (Osříží, Wostirschen)
1678–1810
Grundbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Mezholezy (Mízholez, Messhals)
 • Buková (Mukowa)
1678–1810
Grundbuch XIV.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Čečovice (Zetschowitz, Zöschowycz)
 • Staňkov (Stankau)
 • Bukovec (Mogolzen)
 • Nemněnice (Nemlowitz)
 • Ostromeč (Wassertrompeten)
 • Černovice (Czarlowitz)
 • Štítary (Schitarschen)
 • Štichov (Stich)
1621–1665
 >
Plzeň Pozemková kniha
 • Čečovice (Zetschowitz, Zöschowycz)
 • Bukovec (Mogolzen)
 • Malý Malahov (Klein-Malowa)
 • Doubrava (Dobrowa, Dubrowa)
 • Nemněnice (Nemlowitz)
 • Ostromeč (Wassertrompeten)
 • Černovice (Czarlowitz)
1656–1717
 >
Plzeň Pozemková kniha
 • Bukovec (Mogoltzen, Mogolzen)
 • Čečovice (Zetschowitz)
1676–1805
Grundbuch VIII.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Čečovice (Zetschowitz, Zöschowycz)
 • Staňkov (Stankau)
 • Nemněnice (Nemlowitz)
 • Všekary (Schekarschen)
 • Štichov (Štíchov, Stich)
 • Lisov (Lissowa)
 • Hradišťany (Radelstein)
 • Čemíny (Tschemin)
 • Honezovice (Honositz)
 • Mířovice (Mirschowitz)
 • Neuměř (Nouměř, Nohmirschen)
 • Poděvousy (Podiefusz)
 • Třebnice (Trebnitz)
 • Hlohová (Lohowa)
1622–1626
 >
Plzeň Pozemková kniha
 • Hlohovčice (Lohowtschitz)
 • Horní Kamenice (Oberkamentzen)
 • Čermná (Tschirm)
1678–1806
Grundbuch Nro. 7  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Hlohovčice (Lohowtschitz)
 • Horní Kamenice (Oberkamentzen)
 • Čermná (Tschirm)
1680–1717
 >
Plzeň Pozemková kniha
 • Černá Hora (Czernahora)
1631–1816
Grundbuch Czerenahora I  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Černovice (Czarlowitz)
 • Ostromeč (Wassertrompetten)
1679–1806
Grundbuch III.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Kvíčovice (Kvitschowitz)
 • Hradišťany (Radelstein)
 • Honezovice (Honositz)
 • Mířovice (Mirschowitz)
 • Neuměř (Nohomirzen, Nohomirschen)
 • Poděvousy (Podiefuss)
 • Lšelín (Elschelin)
 • Dolní Kamenice (Unterkamentzen)
 • Hlohová (Lohowa)
1615–1665
 >
Plzeň Pozemková kniha
 • Kvíčovice (Kvitschowitz)
 • Štichov (Stich)
 • Dolní Kamenice (Unterkamentzen)
1610–1806
Grundbuch VI.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Semošice (Semeschitz, Sömeschicz)
 • Podražnice (Podrasnitz, Podrasnicz)
 • Doubrava (Dobrowa, Daubraba)
 • Malý Malahov (Klein-Malowa, Klein Malahow)
 • Vránov (Wanoba, Franowa)
1607–1665
 >
Plzeň Pozemková kniha
 • Doubrava (Dobrowa)
 • Malý Malahov (Klein-Malowa)
 • Semněvice (Semlowitz)
1687–1806
Grundbuch VI.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Doubrava (Dobraken)
1631–1818
Grundbuch Dobraken I  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Drahotín (Trohatin)
 • Hora Svatého Václava (Berg)
 • Hvožďany (Hoslau, Hoslava)
 • Načetín (Natschetin)
1591–1629
 >
Plzeň Pozemková kniha
 • Drahotín (Trohatin)
 • Hora Svatého Václava (Berg)
1679–1811
Grundbuch No XVIII  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Drahotín (Trohatin)
 • Hora Svatého Václava (Berg)
 • Hvožďany (Hoslava, Hoslau)
 • Načetín (Natschetin)
1618–1801
 >
Plzeň Pozemková kniha
 • Hašov (Haschowa)
1676–1815
Grundbuch Haschowa I  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Hlohová (Lohowa)
1681–1806
Grundbuch II.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Honezovice (Hanositz, Honositz)
1666–1806
Grundbuch XI.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Medná (Meeden)
 • Sedlec (Sadl)
 • Horní Metelsko (Ober-Medelzen)
 • Roudná (Rauden)
1679–1811
Grundbuch Meeden, Sadl, Ober-Medelzen und Rauden  >

Stránky