Místo: Bezděkov (Bezdiekow) [okres Klatovy], Božtěšice (Bozieticze...
Datace: 1654
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Urbář

 
   
/ 0