Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1654

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Registra Urburnj J. Msti. Wysocze Urozeneho Hrabiete Pana Pana Maxymiliana Ste Rzimske Rzisse Hrabiete z Martinicz (titul) Panstwi Opalskeho a Klenowskeho Letha Paně 1654.
Obsah
Obsah / Regest: 

Opálka-Klenová, panství. Soupis poddaných, úročních platů a naturálních dávek.

Místo: 
Bezděkov (Bezdiekow) [okres Klatovy], Božtěšice (Bozieticze) [část obce Strážov, okres Klatovy], Brtí (Brtj) [část obce Strážov, okres Klatovy], České Hamry (Hamr) [část obce Strážov, okres Klatovy], Horní Němčice (Niemcžicze) [část obce Strážov, okres Klatovy], Hynkovice (Hynkowicze) [zaniklá ves na území obce Strážov, okres Klatovy], Chřepice (Kržepicze) [část obce Čachrov, okres Klatovy], Javor (Jawor) [okres Klatovy], Javoříčko (Jaworzicžko) [část obce Strážov, okres Klatovy], Klenová (Klenoweg) [okres Klatovy], Kněžice (Kniezycze) [část obce Strážov, okres Klatovy], Koryta (Koryta) [část obce Bezděkov, okres Klatovy], Lehom (Lehom) [část obce Strážov, okres Klatovy], Loučany (Laucžany) [část obce Javor, okres Klatovy], Lukavice (Lukawicze) [část obce Strážov, okres Klatovy], Mladotice (Mladoticze) [část obce Strážov, okres Klatovy], Rovná (Ruwna) [část obce Strážov, okres Klatovy], Strážov (Stražowo) [okres Klatovy], Tupadly (Tupadla) [část obce Klatovy, okres Klatovy], Viteň (Witten) [část obce Strážov, okres Klatovy], Zahorčice (Zahorczicze) [část obce Strážov, okres Klatovy]