BayHStA, Offizierspersonalakten

Archiv

Zkratka archivu: 
BayHStA
Oddělení archivu: 
Abt. IV (Kriegsarchiv)

Fond

Název fondu: 
Offizierspersonalakten
Popis fondu: 
Dieser Bestand enthält die gesammelten Personalakten der bayerischen Offiziere einschließlich der Reserveoffiziere bzw. der jeweiligen Hinterbliebenen. Bezüge zu Böhmen sind nur über die Geburts- bzw. Sterbeorte zu ermitteln. Es wurde nur der zum Zeitpunkt der Recheche (März 2013) bereits digital erfasste Teil des Bestandes durchsucht.
Rozsah fondu: 
87585
Metráž fondu: 
1221,3
Přístupnost: 
přístupný

Archivní pomůcka

Označení archivní pomůcky: 
DE-BayHStA, Offizierspersonalakten
Název archivní pomůcky: 
Offizierspersonalakten
Časový rozsah archivní pomůcky: 
1600-1918
Autoři archivní pomůcky: 
Dr. Ottokarl Tröger
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2004
Signatury bohemik: 
71278, 71323, 71401, 73385, 76885, 84026, 85074
Popis bohemik: 
Gabriel, Franz, účetní rada, *18.05.1871 ve Šternberku (Morava), vojska: intendantura II. armádní sbor, 1890-1918 (č. 71278); Just, Johann Franz, vrchní vojenský stavební sekretář, *30.10.1866 v Mladých Bucích/Jungbuch (Čechy), vosjka: vojenský stavební úřad Ingolstadt II, 1889-1918 (č. 71323); Dietz, Adam, *6.10.1889, Cheb v Čechách, pomocný pokladník, vojska: 7. pěší pluk, 1889 (č. 73385); Punzet, Wilhelm Heinrich, stavebí sekretář intendantury, *18.07.1870 v Žatci/Saaz (Čechy), vojska: intendantura I. armádní velení, 1891-1915 (č. 71401); Josef, hrabě von Deym, 5.10.1804 podporučík v 1. pěší tělesný pluk, 28.8.1807 nadporučík, 18.12.1808 adjutant generálmajora von Vincenti, 27.10.1809 hejtman 2. třídy, 1.12.1809 ponechává si funkci adjutanta, 9.5.1811 této funkce zbaven a narukuje k 1. pěšímu pluku, 26.1.1812 obdržel požadované propuštění, 3.4.1832 charakterizován jako major ? la suite a velitel obrany země kraje pod Dunajem, 4.8.1832 podplukovník ? la suite, 25.3.1834 plukovník ? la suite, 9.4.1840 generálmajor ? la suite, *16.3.1786 v Praze, bez datace (č. 76885); Wunschwitz, Johann Nepomuk, major – velitel pevnosti, 12.10.1800 nadporučík v pěším pluku prince kurfiřta, (1803) převelen k 1.pěšímu tělesnému pluku, 22.5.1807 hejtman a jako adjutant velitele pevnosti umístěný v Mnichově, * ca. 1766 v Nepomuku (Čechy), bez datace (č. 84026); Justian, Vinzenz, chirurg u batalionu, 1.11.1800 nižší chirurg u pěšího pluku vévody Karla/ 3. pěší pluk, (1804) převelen k 3. batalionu lehké infanterie, 24.2.1806 převelen k 2. pluku švališérů, * ca. 1769 v Reiß (Morava), +20.6.1808, bez datace (č. 85074);
Poznámky: 
Daneben gibt es noch 8 Akten zu verschiedenen Reichsgrafen von Zedwitz

Vertical Tabs