Jste zde

Census 1900 - soudní okres Nepomuk (Gerichtsbezirk Nepomuk)

Bezděkovec (50 domů, souhrn)
Bíluky (41 domů, souhrn)
Březí (39 domů, souhrn)
Březí - Buč (1 dům)
Březí - Žinkovice (2 domy)
Čečovice (56 domů, souhrn)
Čmelíny (34 domů, souhrn)
Dvorec (34 domů, souhrn)
Dvorec - Železná Huť (25 domů, souhrn)
Chlumy (49 domů, souhrn)
Klášter (81 domů, souhrn)
Klikařov (39 domů, souhrn)
Kokořov (40 domů, souhrn)
Kozlovice (43 domů, souhrn)
Kramolín (64 domů, souhrn)
Liškov (42 domů, souhrn)
Maňovice (43 domů, souhrn)
Měčín (89 domů, souhrn)
Měčín - Černoves (21 domů, souhrn)
Měcholupy (79 domů, souhrn)
Měcholupy - Hamry (1 dům)
Měrčín (24 domů, souhrn)
Mileč (40 domů, souhrn)
Mohelnice (38 domů, souhrn)
Nekvasovy (78 domů, souhrn)
Nepomuk (277 domů, souhrn)
Neurazy (100 domů, souhrn)
Nová Ves (38 domů, souhrn)
Novotníky (29 domů, souhrn)
Partoltice (37 domů, souhrn)
Petrovice (84 domů, souhrn)
Podhůří (25 domů, souhrn)
Polánka (36 domů, souhrn)
Prádlo (43 domů, souhrn)
Prádlo - Dubeč (3 domy)
Prádlo - Chvostule (2 domy)
Radkovice (42 domů, souhrn)
Radkovice - Osobovy (18 domů, souhrn)
Radochovy (40 domů, souhrn)
Sedliště (53 domů, souhrn)
Skašov (81 domů, souhrn)
Soběsuky (56 domů, souhrn)
Srby (53 domů, souhrn)
Srby - Batov (1 dům)
Srby - Vilémov (2 domy)
Svárkov (29 domů, souhrn)
Tojice (39 domů, souhrn)
Třebčice (32 domů, souhrn)
Vojovice (50 domů, souhrn)
Vrčeň (92 domů, souhrn)
Vrčeň - Huť (12 domů)
Záhoří (32 domů, souhrn)
Zahrádka (28 domů, souhrn)
Zahrádka - Smetalky (souhrn)
Želvice (32 domů, souhrn)
Žinkovy (95 domů, souhrn)
Žinkovy - Čepinec (25 domů, souhrn)
Besdiekowetz (50 Häuser, Sammelbogen)
Biluk, Bíluk ves, Bíluk (41 Häuser, Sammelbogen)
Dvorec (34 Häuser, Sammelbogen)
Dvorec - Eisenhütte, Huť, Hutě (25 Häuser, Sammelbogen)
Chlum (49 Häuser, Sammelbogen)
Klikarschow (39 Häuser, Sammelbogen)
Kloster (81 Häuser, Sammelbogen)
Kokorschow (40 Häuser, Sammelbogen)
Koslowitz, Kozlowic, Kozlovic (43 Häuser, Sammelbogen)
Kramolin (64 Häuser, Sammelbogen)
Lischkow (42 Häuser, Sammelbogen)
Maniowitz, Manovice, Manovic (43 Häuser, Sammelbogen)
Metschin (89 Häuser, Sammelbogen)
Metschin -Tschernowetz (21 Häuser, Sammelbogen)
Miecholup, Měcholub, Měcholup (79 Häuser, Sammelbogen)
Miecholup, Měcholub, Měcholup - Hamry (1 Haus)
Miertschin, Měrčin (24 Häuser, Sammelbogen)
Milletsch (40 Häuser, Sammelbogen)
Mohelnitz, Mohelnic (38 Häuser, Sammelbogen)
Nekwaso, Nekvasov (78 Häuser, Sammelbogen)
Nepomuk (277 Häuser, Sammelbogen)
Neudorf, Novaves, Nova ves (38 Häuser, Sammelbogen)
Neuras, Neuraz (100 Häuser, Sammelbogen)
Nowotnik, Novotník, Nevotník, Nevotníky (29 Häuser, Sammelbogen)
Partoltitz, Partotic, Partotice (37 Häuser, Sammelbogen)
Petrowitz (84 Häuser, Sammelbogen)
Podhursch, Podhuř, Podhůř (25 Häuser, Sammelbogen)
Polanka (36 Häuser, Sammelbogen)
Pradl, Pradlo (43 Häuser, Sammelbogen)
Pradl, Pradlo - Dubetsch (3 Häuser)
Pradl, Pradlo - Chvostule (2 Häuser)
Radkowitz (42 Häuser, Sammelbogen)
Radkowitz -Wosoban, Osobov, Vosobovy (18 Häuser, Sammelbogen)
Radochow, Radachov, Radachovy (40 Häuser, Sammelbogen)
Sedlischt, Sedlišť (53 Häuser, Sammelbogen)
Seslas, Bries (39 Häuser, Sammelbogen)
Seslas, Bries - Buč (1 Haus)
Seslas, Bries - Žinkovice (2 Häuser)
Schelwitz, Želvic (32 Häuser, Sammelbogen)
Schinkau, Žinkau (95 Häuser, Sammelbogen)
Schinkau, Žinkau - Čepinec (25 Häuser, Sammelbogen)
Sirb, Srb, Srb ves (53 Häuser, Sammelbogen)
Sirb, Srb, Srb ves - Batov (1 Haus)
Sirb, Srb, Srb ves - Vilímov (2 Häuser)
Skaschow, Lhota Skašov (81 Häuser, Sammelbogen)
Sobiesuk (56 Häuser, Sammelbogen)
Swarkau, Svarkov (29 Häuser, Sammelbogen)
Tojitz (39 Häuser, Sammelbogen)
Trebschitz, Třebčic (32 Häuser, Sammelbogen)
Tschimelin, Čmelín (34 Häuser, Sammelbogen)
Wojowitz, Vojovic (50 Häuser, Sammelbogen)
Wrčen ves, Vrčen (92 Häuser, Sammelbogen)
Wrčen ves, Vrčen - Hutě (12 Häuser)
Zahoří, Záhoř (32 Häuser, Sammelbogen)
Zahrádka (28 Häuser, Sammelbogen)
Zahrádka - Smetalky (Sammelbogen)
Zetschowitz, Tschetschowitz, Čečovic (56 Häuser, Sammelbogen)