Jste zde

Census 1910 - soudní okres Nepomuk (Gerichtsbezirk Nepomuk)

Bezděkovec (52 domů, souhrn)
Bíluky (43 domů, souhrn)
Březí (47 domů, souhrn)
Čečovice (55 domů, souhrn)
Čmelíny (33 domů, souhrn)
Dvorec (32 domů, souhrn)
Dvorec - Vrčeň (12 domů, souhrn)
Dvorec - Železná Huť (33 domů, souhrn)
Chlumy (42 domů, souhrn)
Klášter (86 domů, souhrn)
Klikařov (42 domů, souhrn)
Kokořov (44 domů, souhrn)
Kokořov - Žitín (2 domy)
Kozlovice (46 domů, souhrn)
Kramolín (67 domů, souhrn)
Liškov (43 domů, souhrn)
Maňovice (43 domů, souhrn)
Měčín (98 domů, souhrn)
Měčín - Černoves (23 domů, souhrn)
Měcholupy (83 domů, souhrn)
Měrčín (24 domů, souhrn)
Mileč (45 domů, souhrn)
Mohelnice (40 domů, souhrn)
Nekvasovy (84 domů, souhrn)
Nepomuk (288 domů, souhrn)
Neurazy (111 domů, souhrn)
Nová Ves (39 domů, souhrn)
Novotníky (32 domů, souhrn)
Partoltice (40 domů, souhrn)
Petrovice (97 domů, souhrn)
Podhůří (23 domů, souhrn)
Polánka (36 domů, souhrn)
Prádlo (46 domů, souhrn)
Prádlo - Dubeč (6 domů)
Prádlo - Chvostule (2 domy)
Radkovice (45 domů, souhrn)
Radkovice - Osobovy (19 domů, souhrn)
Radochovy (41 domů, souhrn)
Sedliště (60 domů, souhrn)
Skašov (89 domů, souhrn)
Soběsuky (66 domů, souhrn)
Srby (58 domů, souhrn)
Svárkov (30 domů, souhrn)
Tojice (40 domů, souhrn)
Třebčice (37 domů, souhrn)
Vojovice (51 domů, souhrn)
Vrčeň (94 domů, souhrn)
Záhoří (33 domů, souhrn)
Zahrádka (51 domů, souhrn)
Želvice (33 domů, souhrn)
Žinkovy (100 domů, souhrn)
Žinkovy - Čepinec (24 domů, souhrn)
Besdiekowetz (52 Häuser, Sammelbogen)
Biluk, Bíluk ves, Bíluk (43 Häuser, Sammelbogen)
Dvorec (32 Häuser, Sammelbogen)
Dvorec - Eisenhütte, Huť, Hutě (33 Häuser, Sammelbogen)
Dvorec - Wertschen (12 Häuser, Sammelbogen)
Chlum (42 Häuser, Sammelbogen)
Klikarschow (42 Häuser, Sammelbogen)
Kloster (86 Häuser, Sammelbogen)
Kokorschow (44 Häuser, Sammelbogen)
Kokorschow - Žitín (2 Häuser)
Koslowitz, Kozlowic, Kozlovic (46 Häuser, Sammelbogen)
Kramolin (67 Häuser, Sammelbogen)
Lischkow (43 Häuser, Sammelbogen)
Maniowitz, Manovice, Manovic (43 Häuser, Sammelbogen)
Metschin (98 Häuser, Sammelbogen)
Metschin -Tschernowetz (23 Häuser, Sammelbogen)
Miecholup, Měcholub, Měcholup (83 Häuser, Sammelbogen)
Miertschin, Měrčin (24 Häuser, Sammelbogen)
Milletsch (45 Häuser, Sammelbogen)
Mohelnitz, Mohelnic (40 Häuser, Sammelbogen)
Nekwaso, Nekvasov (84 Häuser, Sammelbogen)
Nepomuk (288 Häuser, Sammelbogen)
Neudorf, Novaves, Nova ves (39 Häuser, Sammelbogen)
Neuras, Neuraz (111 Häuser, Sammelbogen)
Nowotnik, Novotník, Nevotník, Nevotníky (32 Häuser, Sammelbogen)
Partoltitz, Partotic, Partotice (40 Häuser, Sammelbogen)
Petrowitz (97 Häuser, Sammelbogen)
Podhursch, Podhuř, Podhůř (23 Häuser, Sammelbogen)
Polanka (36 Häuser, Sammelbogen)
Pradl, Pradlo (46 Häuser, Sammelbogen)
Pradl, Pradlo - Dubetsch (6 Häuser)
Pradl, Pradlo - Chvostule (2 Häuser)
Radkowitz (45 Häuser, Sammelbogen)
Radkowitz -Wosoban, Osobov, Vosobovy (19 Häuser, Sammelbogen)
Radochow, Radachov, Radachovy (41 Häuser, Sammelbogen)
Sedlischt, Sedlišť (60 Häuser, Sammelbogen)
Seslas, Bries (47 Häuser, Sammelbogen)
Schelwitz, Želvic (33 Häuser, Sammelbogen)
Schinkau, Žinkau (100 Häuser, Sammelbogen)
Schinkau, Žinkau - Čepinec (24 Häuser, Sammelbogen)
Sirb, Srb, Srb ves (58 Häuser, Sammelbogen)
Skaschow, Lhota Skašov (89 Häuser, Sammelbogen)
Sobiesuk (66 Häuser, Sammelbogen)
Swarkau, Svarkov (30 Häuser, Sammelbogen)
Tojitz (40 Häuser, Sammelbogen)
Trebschitz, Třebčic (37 Häuser, Sammelbogen)
Tschimelin, Čmelín (33 Häuser, Sammelbogen)
Wojowitz, Vojovic (51 Häuser, Sammelbogen)
Wrčen ves, Vrčen (94 Häuser, Sammelbogen)
Zahoří, Záhoř (33 Häuser, Sammelbogen)
Zahrádka (51 Häuser, Sammelbogen)
Zetschowitz, Tschetschowitz, Čečovic (55 Häuser, Sammelbogen)