Jste zde

Census 1890 - soudní okres Plánice (Gerichtsbezirk Plánice)

Bližanovy (62 domů, souhrn)
Bližanovy - Pohoří (28 domů, souhrn)
Číhaň (52 domů, souhrn)
Číhaň - Nový Dvůr (5 domů, souhrn)
Číhaň - Plánička (17 domů, souhrn)
Kolinec (143 domů, souhrn)
Kolinec - Konín (8 domů, souhrn)
Kolinec - Ujčín (34 domů, souhrn)
Kovčín (47 domů, souhrn)
Kvasetice (60 domů, souhrn)
Kvasetice - Lovčice (25 domů, souhrn)
Letovy (souhrn)
Loužná (45 domů, souhrn)
Milčice (44 domů, souhrn)
Miřenice (40 domů, souhrn)
Miřenice - Otěšín (14 domů, souhrn)
Miřenice - Sedlečko (3 domy)
Mlázovy (45 domů, souhrn)
Mlázovy - Lukoviště (38 domů, souhrn)
Mlázovy - Vlčkovice (33 domů, souhrn)
Mlýnské Struhadlo (40 domů, souhrn)
Mlýnské Struhadlo - Mlynářovice (26 domů, souhrn)
Myslív (69 domů, souhrn)
Myslív - Nový Dvůr (18 domů, souhrn)
Nalžovské Hory (122 domů, souhrn)
Nalžovské Hory - Nalžovy (souhrn)
Nalžovské Hory - Zahrádka (souhrn)
Nehodiv (49 domů, souhrn)
Němčice (64 domů, souhrn)
Němčice - Mlynářovice (souhrn)
Němčice - Mlýnské Struhadlo (souhrn)
Neprochovy (32 domů, souhrn)
Plánice (souhrn)
Plánice - Nová Plánice (souhrn)
Plichtice (35 domů, souhrn)
Plichtice - Hnačov (35 domů, souhrn)
Plichtice - Skránčice (28 domů, souhrn)
Strážovice (43 domů, souhrn)
Štipoklasy (52 domů, souhrn)
Těchonice (44 domů, souhrn)
Újezd u Plánice (71 domů, souhrn)
Ústaleč (souhrn)
Ústaleč - Krutěnice (souhrn)
Velenovy (142 domů, souhrn)
Zavlekov (73 domů, souhrn)
Zavlekov - Mladice (20 domů, souhrn)
Zavlekov - Tužice (26 domů, souhrn)
Zborovy (souhrn)
Zbyslav (42 domů, souhrn)
Zdebořice (53 domů, souhrn)
Zdebořice - Křížovice (44 domů, souhrn)
Zdebořice - Vracov (3 domy, souhrn)
Žďár (3 domy, souhrn)
Aujezd, Oujezd (71 Häuser, Sammelbogen)
Austaletz, Oustalec (Sammelbogen)
Austaletz - Krutenitz (Sammelbogen)
Blizanow (62 Häuser, Sammelbogen)
Blizanow - Pohoř (28 Häuser, Sammelbogen)
Čihaň (52 Häuser, Sammelbogen)
Čihaň - Neuhof (5 Häuser, Sammelbogen)
Čihaň - Planička (17 Häuser, Sammelbogen)
Kolinetz (143 Häuser, Sammelbogen)
Kolinetz - Aučin, Oučín (34 Häuser, Sammelbogen)
Kolinetz - Konin (8 Häuser, Sammelbogen)
Kowčin, Kozčín (47 Häuser, Sammelbogen)
Kwasetitz (60 Häuser, Sammelbogen)
Kwasetitz - Lowčitz (25 Häuser, Sammelbogen)
Letow (Sammelbogen)
Loužna (45 Häuser, Sammelbogen)
Měřenitz, Měřenice (40 Häuser, Sammelbogen)
Měřenitz - Sedlečko (3 Häuser)
Měřenitz - Wotěschin (14 Häuser, Sammelbogen)
Milschitz (44 Häuser, Sammelbogen)
Misliw, Myslivo (69 Häuser, Sammelbogen)
Misliw - Neuhof (18 Häuser, Sammelbogen)
Mlazow (45 Häuser, Sammelbogen)
Mlazow - Lukowischt (38 Häuser, Sammelbogen)
Mlazow - Wlčkowitz (33 Häuser, Sammelbogen)
Nehodiw, Nehodivo (49 Häuser, Sammelbogen)
Němčitz (64 Häuser, Sammelbogen)
Němčitz - Mlinařowitz (Sammelbogen)
Němčitz - Struhadlo (Sammelbogen)
Neprachow, Neprachov (32 Häuser, Sammelbogen)
Planitz (Sammelbogen)
Planitz - Neu-Planitz (Sammelbogen)
Plichtitz (35 Häuser, Sammelbogen)
Plichtitz - Hnadschow (35 Häuser, Sammelbogen)
Plichtitz - Skranschitz (28 Häuser, Sammelbogen)
Silberberg, Stříbrné Hory (122 Häuser, Sammelbogen)
Silberberg - Ellischau (Sammelbogen)
Silberberg - Zahradka (Sammelbogen)
Stipoklas (52 Häuser, Sammelbogen)
Stobořitz, Stobořice (53 Häuser, Sammelbogen)
Stobořitz - Křižowitz (44 Häuser, Sammelbogen)
Stobořitz - Wratzow (3 Häuser, Sammelbogen)
Straschowitz (43 Häuser, Sammelbogen)
Struhadlo (40 Häuser, Sammelbogen)
Struhadlo - Mlinařowitz (26 Häuser, Sammelbogen)
Těchonitz (44 Häuser, Sammelbogen)
Welenow (142 Häuser, Sammelbogen)
Zamlekau, Zamlekov (73 Häuser, Sammelbogen)
Zamlekau - Klementitz, Zamlekov - Klementice (20 Häuser, Sammelbogen)
Zamlekau - Tužitz (26 Häuser, Sammelbogen)
Zborow (Sammelbogen)
Zbyslaw (42 Häuser, Sammelbogen)
Žďar (3 Häuser, Sammelbogen)