Státní okresní archiv Rokycany

Archiv

Státní okresní archiv Rokycany
Jeřabinová 1043
337 01 Rokycany

tel.: +420 371 722 739
fax: +420 371 722 872

E–mail: soka-ro@soaplzen.cz
web: www.soaplzen.cz/soka-ro

Působnost archivu se vztahuje na území okresu Rokycany.

Stručná historie archivu

Okresní archiv v Rokycanech byl ustaven na základě vládního nařízení o archivnictví č. 29/1954 Sb. jako zařízení okresního národního výboru. Jeho předchůdcem byl městský archiv v Rokycanech, o jehož existenci máme první zmínky již k roku 1675. Okresní archiv sídlil od svého vzniku v nevyhovujících podmínkách na několika místech a následně v budově děkanství v Rokycanech. Od 60. let 20. století byl pak umístěn i v depozitářích mimo město (bývalá škola ve Svojkovicích, kulturní dům v Těškově, zámeček v Holoubkově). Na děkanství byly uloženy jen nejcennější archivní fondy.

V roce 1990 dostal archiv výpověď z dosavadních prostor a bylo třeba získat vhodný objekt. Ten byl nalezen v areálu tzv. starých kasáren v Jeřabinové ulici nedaleko centra města. Kasárna byla vybudována pro 7. zeměbranecký prapor dělostřelců v letech 1898–1899, první vojáci se do nich nastěhovali 1. 9. 1899. Areál pak sloužil vojenským účelům s výjimkou let 1918–1926 až do roku 1990. Za první světové války zde byl umístěn vojenský lazaret. Po válce byla kasárna uvolněna a železniční správa zde ubytovala rodiny československých železničářů, kteří po převratu ztratili zaměstnání ve Vídni. V poválečném období tu fungovala polévková kuchyně pro chudé děti ve věku od 2 do 14 let. Když bylo v roce 1926 rozhodnuto o přidělení 102. dělostřeleckého pluku do Rokycan, město provedlo opravu kasáren za 186 500 Kč.

V současnosti je archiv umístěn v obou předních budovách, a to v původní štábní budově a v bývalém augmentačním skladu. Každá z těchto jednopatrových budov je 48 m dlouhá a 10 m široká. Mimo archiv sídlí v areálu kasáren ještě Střední odborná škola a učiliště Rokycany, lékař a několik firem. Do nových prostor byly archiválie z děkanství přestěhovány v červnu 1991. O dva roky později sem byly přemístěny i materiály z Holoubkova. Obě budovy, určené pro archiv, byly částečně rekonstruovány. V letech 1991–2002 řídil archiv Okresní úřad Rokycany, od 1. 8. 2002 je vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Plzni.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

CIRONIS, Petros. O profesoru Augustu Sedláčkovi a městském archivu v Rokycanech, Rokycany, 1999.

KOLÁŘ, Petr. Činnost Augusta Sedláčka a jeho manželky Terezy v rokycanském městském archivu, Západočeské archivy 2012, Plzeň 2012, s. 116–121.