Jste zde

Velkostatek Poběžovice, 1622-1943

Fond

Název fondu: 
Velkostatek Poběžovice
Značka fondu: 
Vs Poběžovice
Číslo fondu: 
20103
Časový rozsah fondu: 
1622-1943

Archivní fond Velkostatek Poběžovice (okr. Domažlice) obsahuje písemnosti z let 1622-1943 ze správy velkostatku. Spisový materiál fondu je rozdělen na tři celky, a to na patrimoniální registraturu v statku v Poběžovicích, včetně připojených statků Pivoň (do r. 1943) a Mutěnín (do r. 1869). Dochovala se také řada pozemkových knih z let 1622-1881, pozůstalostní agenda nebo spisy obsahující hraniční záležitosti. V roce 1971 byly z fondu vytříděny rodinné písemnosti, z nichž byl utvořen samostatný fond Rodinný archiv Coudenhove.

Metráž fondu: 
59,55
Přístupnost: 
částečně přístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
5. oddělení

Archivní pomůcka

Číslo archivní pomůcky: 
536
Název archivní pomůcky: 
Velkostatek Poběžovice
Autor archivní pomůcky: 
Váňová, Ladislava
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2006