Sie sind hier

Velkostatek Poběžovice, 1622-1943

Bestand

Bestandsbezeichnung: 
Velkostatek Poběžovice
Bestandskürzung: 
Vs Poběžovice
Bestandsnummer: 
20103
Kernlaufzeit des Findmittels: 
1622-1943

Archivní fond Velkostatek Poběžovice (okr. Domažlice) obsahuje písemnosti z let 1622-1943 ze správy velkostatku. Spisový materiál fondu je rozdělen na tři celky, a to na patrimoniální registraturu v statku v Poběžovicích, včetně připojených statků Pivoň (do r. 1943) a Mutěnín (do r. 1869). Dochovala se také řada pozemkových knih z let 1622-1881, pozůstalostní agenda nebo spisy obsahující hraniční záležitosti. V roce 1971 byly z fondu vytříděny rodinné písemnosti, z nichž byl utvořen samostatný fond Rodinný archiv Coudenhove.

Umfang lfm: 
59,55
Zugänglichkeit: 
částečně přístupný

Archiv

Archivgliederung: 
5. oddělení

Findmittel

Identifier Findmittel: 
536
Titel des Findmittels: 
Velkostatek Poběžovice
Verzeichnet von: 
Váňová, Ladislava
Jahr der Fertigstellung: 
2006