Jste zde

StAAm, Fürstentum Obere Pfalz, Kloster Waldsassen Urkunden

Archiv

Zkratka archivu: 
StAAm
Oddělení archivu: 
StA Amberg

Fond

Název fondu: 
Fürstentum Obere Pfalz, Kloster Waldsassen Urkunden
Údaje o fondu: 
Fürstentum Obere Pfalz, Kloster Waldsassen
Popis fondu: 
Das Zisterzienserkloster Waldsassen entstand um das Jahr 1133 im historischen Egerland. Böhmen gehörte zu den frühesten Förderern dieses Konvents. Neben zahlreichen Privilegierungen durch die böhmischen Könige, die im Mittelalter regelmäßig als Schutzmacht des Klosters auftraten, erfolgten Erwerbungen in Böhmen, v.a. im nördlichen Egerland. Diese Besitzungen bestanden zumindest teilweise bis zum Ende des Alten Reiches. Das Kloster wurde 1556 im Zuge der Reformation aufgelöst und als weltliches Richteramt weitergeführt, es wurde 1669 neu besiedelt. 1803 erfolgte die endgültige Aufhebung. Da es umfangreichen Besitz im Nordosten und Westen der heutigen Oberpfalz ausbilden konnte, sind neben dem Bestand "Kloster Waldsassen" auch Bestände der einzelnen Richterämter formiert worden. Der Bestand "Kloster Waldsassen Urkunden" ist auf Grund der guten Überlieferungslage sowohl einer der bedeutendsten des Amberger Staatsarchives als auch neben den "Beziehungen zu Böhmen" der wichtigste "Bohemica"-Bestand. Die Urkunden des Klosters Waldsassen sind im Rahmen des EU-Projekts INTERREG IV "Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" über das Internetportal "Porta fontium" bereits digital zugänglich gemacht worden. Deshalb erfolgt hier lediglich eine kurze Auflistung der einschlägigen Urkunden. Im Übrigen sei auf www.portafontium.eu verwiesen. Aus dem Bestand "Kloster Waldsassen Urkunden" wurden im Zuge des Digitalisierungsprojekts Abschriften von inzwischen verlorenen Urkunden sowie Briefe entnommen und dafür ein eigener Bestand gebildet. Diese zeitgenössischen oder späteren Abschriften sind nach dem Datum der ursprünglichen Urkunde zu bestellen. Für die klösterliche Geschichte sei noch auf die wertvollen Kopialbücher im Bestand "Kloster Waldsassen" hingewiesen, die Abschriften von zum Teil heute nicht mehr vorhandenen Urkunden enthalten.
Přístupnost: 
přístupný

Archivní pomůcka

Označení archivní pomůcky: 
DE-StAAM, Fürstentum Obere Pfalz, Kloster Waldsassen
Název archivní pomůcky: 
Kloster Waldsassen
Časový rozsah archivní pomůcky: 
1133-1805
Autoři archivní pomůcky: 
Dr. Peter Urbanek;Erwin Stoiber
Podskupina: 
Besitzungen des Klosters Waldsassen in Böhmen und im Egerland
Signatury bohemik: 
4, 12, 15, 35, 42, 49, 56, 60-63, 71, 77, 87, 98, 103-104, 112-113, 125, 129, 138, 141, 156-158, 161, 169, 175-176, 182-183, 191, 194-195, 199, 202, 204-205, 207, 209-211, 215-216, 219-220, 223-224, 237, 245-246, 259, 268, 284, 303, 315, 329, 352, 356, 361, 372, 390, 397, 408, 410, 457-458, 464, 493, 497, 499, 545, 577, 603, 620, 627, 731, 841, 844, 1020, 1207, 1230, 1239, 1267, 1391, 1409, 1423, 1431, 1433, 1437, 1440, 1462
Popis bohemik: 
(viz rovněž privilegia českých vévodů a králů) vévoda Friedrich Švábský daruje klášteru statek Watzgenreuth, 15. listopadu 1154 (č. 4); papež Lucius III.potvrzuje práva kláštera v Chebu (Krásná/Schönbach, Fassatengrün, Oldřiš/Ullersgrün, Vackov/Watzkenreuth, Abtsrod, Schwarzenbach, Lauterbach, Kostelní/Kirchberg), 9. března 1185 (č. 12); osvobození klášterního domu v Chebu od daně, 21. února 1203 (č. 15); Heinrich von Sunninberg převádí několik pozemků v Chebu klášteru, 5. února 1236 (č. 35); rychtáři ze Straßbergu darují klášteru desátek v Kunreuthu, 1249 (č. 42); osvobození klášterních usedlostí v Chebu a okolí od daně, 20. prosince 1257 (č. 49); vyrovnání kláštera ve Waldsassenu s řádem Německých rytířů v Chebu kvůli volbě způsobu pohřbívání chebských měšťanů, 1260 (č. 56); vyrovnání mezi klášterem ve Waldsassenu a řádem Německých rytířů v Chebu kvůli hranicím farnosti Krásná/Schönbach (waldsasské obce Wallhof a Heresingen), 20. dubna 1265, 12. května 1265 a 1265 [bez data] (č. 60-62); výměna desátkových práv mezi klášterem ve Waldsassenu a řádem Německých rytířů v Chebu, 1268 (č. 63); příkaz pražského biskupa Jana, aby byl kostel v Plané/Plan předán klášteru ve Waldsassenu, 18. března 1275 (č. 71); převod dvorů v Blumbergu na klášter, 3. srpna 1277 (č. 77); pražský biskup Tobiáš potvrzuje klerika, kterého klášter posílá do farnosti Planá/Plan, 29. září 1281 (č. 87); loketští purkrabí se vzdávají práva odvodů z klášterní vinice v Prelači, 19. prosince 1285 (č. 98); prodej vesnic Přeskače/Prezkacz a Chýnov/Chinow klášteru, 13. května 1287 (č. 103); zastavení vesnic Loch a Marquartsgrün klášteru, 5. srpna 1287 (č. 104); darování příjmů vesnice Stocheich klášteru, 17. února 1290 (č. 112); prodej šesti dvorů v obci Nothaftsgruen klášteru, 7. srpna 1290 (č. 113); prodej části lesu ve Vlčtejnu (Skalná)/Wildstein klášteru, 5. února 1295 (č. 125); rodina ze Žatce/Saaz se vzdává svých usedlostí ve vesnici Struphs ve prospěch kláštera, 30. května 1295 (č. 127); papežské potvrzení, že český král daruje farnost Radansfort, vesnici Struphs a polovinu Hobatitz klášteru, 28. listopadu 1295 (č. 129); vzdání se hradu Vlčtejn/Wildstein ve prospěch kláštera, pokud nebude v průběhu jednoroční lhůty zpětně odkoupen rodem Nothafft von Wernberg, 27. března 1298 (č. 138); spor o právo na hrad Vlčtejn/Wildstein, 15. března 1299 (č. 141); prodej lesa mezi Vlčtejnem/Wildstein a Wallhofem klášteru, 25. července 1301 (č. 156); rychtáři z obce Plauen převádějí rychtářství v obci Stein klášteru ve Waldsassenu, 28. srpna 1301 (č. 157); Heinrich von Fronberg se vzdává dvora v Lipoltově/Lapitzfeld a vesnice Výspa/Dürrengrün ve prospěch kláštera, 20. února 1302 (č. 158); rozhodnutí soudu v Kadani/Kaaden ve sporu kláštera s Hugem de Remshe o usedlosti v Holeticích/Holetitz, 14. října 1302 (č. 161); Heinrich von Linberch daruje dvůr Merica u Mühlgrünu, 8. listopadu 1304 (č. 169); potvrzení listiny č. 157, 29. března 1308 (č. 175); Ulman von Tyfenbach daruje dvůr v Lipoltově/Lapitzfeld, 25. května 1308 (č. 176); král Jindřich se ujímá ochrany nad klášterem, zákaz obtěžování v těchto obcích Münchenreuth a Krásná/Schönbach, 7. července 1309 (č. 182); písemné ověření rozsudku smírčího soudu ve sporu mezi Ekhartem Nothafftem ze Sokolova/Falkenau a klášterem o hrad Liebenstein, osady Krásná/Schönwerth, Nothaftsgrün, Reichenau apod., 27. července 1309 (č. 183); rozhodnutí ve sporu mezi klášterem a Friedrichem Hagerem a Heinrichem von Hartenberg o dvory ve vesnici Kačerov u Kynšperka nad Ohří/Katzengrün, 25. května 1312 (č. 191); klášter odkupuje zpět úroky v Milíkově u Mariánských Lázní/Miltigau, Katharina von Hasla se ho zřekla, 18. listopadu 1313 (č. 194); Albert von Hartenberg se vzdává lenního práva na dvůr v obci Dobroše/Dobrassen ve prospěch kláštera, 21. prosince 1313 (č. 195); Tuto von Hertenberg daruje klášteru ve Waldsassenu statky v obcích Vackovec/Watzgenreuth, Rosmeisl, Seusen, Hilpransgrün, atd., 20. července 1314 (č. 199); konflikt kvůli patronátnímu právu nad kostelem v Plané/Plan, povolání klerika Jindřicha z Kynžvartu/Königswart, 10. dubna 1315, 26. června 1315 a 29. listopadu 1315 (č. 202, 204-205); Arnold von Sparneck daruje klášteru dvůr v obci Losan, 8. května 1316 (č. 207); rozhodnutí kvůli clu ze zboží vybíranému klášterem na chebském trhu, 16. července 1316 (č. 209); převod tří dvorů v obci Mýtina/Altalbenreuth klášteru po sporu mezi klášterem a rodem Rorerů, 22. dubna 1317 (č. 210); tělesné poplatky na dvůr v Pogradu pro Erwina Hagera, 16. srpna 1317 (č. 211); prodej 15 feniků na Pukwanu klášteru, 28. září 1318 (č. 215); král Ludvík povoluje klášteru ve Waldsassenu, aby vybudoval vesnici Krásná/Schönbach a rozšířil jí do podoby města, 9. ledna 1319 (č. 216); klášter povuje městu Cheb, aby zdanilo klášterní poddané na Chebsku, 1. prosince 1319 (č. 219); slib rychtářů z obce Plauen, že nebudou bránit klášteru ve výstavbě v Krásné/Schönbach, 13. prosince 1319 (č. 220); převod dvora ve vesnici Stadel na Tuta Zollnera, 3. srpna 1320 (č. 223); prodej všeho majetku bratří von Hartenberg v Mýtině/Altalbenreuth a Neualbenreuthu klášteru, 4. října 1320 a 24. února 1323 (č. 224, 237); platba soudce ze Sokolova/Falkenau (Giltzahlung) klášteru kvůli statku Pugtwan, 18. prosince 1324 (č. 245); Tuto von Schönbrunn se vzdává Hartenbergských držav v Mýtině/Albenreuth, 6. května 1325 (č. 246); jmenování opata z Waldsassen výběrčím poplatků a dávek v českých cisterciáckých klášterech pro apoštolský stolec, 5. února 1329 (č. 259); výzva waldsasského opata adresovaná klášterům Sedlice/Sedlitz, Plasy/Plass, Nepomuk/Pomuk, Hradiště/Hradisch, Wlerat, Osek/Ossek, Zlatá Koruna/Goldenkron, Smylheim, Altonado, Svaté Pole/Heiligenfeld a Zbraslav/Königsaal, aby doplatily neuhrazené poplatky, 18. října 1330 (č. 268); Hans von Falkenau převádí statek Reychenowe (obec Oberreichenau/Unterreichenau) na klášter, 29. září 1334 (č. 284); Albrecht Rohrer se vzdává čtyř dvorů v Třebeni/Trebendorf ve prospěch kláštera, 3. srpna 1339 (č. 303); papež potvrzuje darování farnosti Louny/Laun klášteru, 20. října 1341 (č. 315); převod odvodu z Dolních Lažan/Unterlosau na proboštství Hohenstein kláštera Reichenbach, 22. dubna 1347 (č. 329); bratři Pressatherové prodávají dvůr v Krásné/Schönwerth u Sokolova Albrechtu Nothafftovi, 25. listopadu 1353 (č. 352); papežský příkaz klášteru v Teplé, aby navrátil klášteru Waldsassen neprávem zcizené statky, 12. listopadu 1354 (č. 356); pronajmutí klášterního hlavního panského dvora v Preklachu s vesnicemi, Johlinusovi Jacobimu, 24. dubna 1355, a vrácení, 10. května 1356 (č. 361, 372); převedení obce Krásná Lípa/Schönlind klášteru po smrti pachtýře Gotfrida Pechrera, 25. ledna 1359 (č. 390); prodej pevnosti Hardeck m.j. s vesnicemi Mýtina/Altalbenreuth, Boden a Gosel klášteru, 13. prosince 1359 (č. 397); prodej poplužního dvora v Hardecku s podílem na opuštěné obci Dreswitz (u Goselu) klášteru, 21. prosince 1360 (č. 408); převod včelařské louky [právo na chování včel a užitek z medu] u Mýtiny/Altalbenreuth na Friedreicha Ludema z Paliče/Palitz, 25. ledna 1361 (č. 410); souhlas s převodem kaple v klášterním domě v Chebu, 16. března 1369 a 13. dubna 1372 (č. 457, 464); prodej několika dvorů, m.j. dvora v Aši/Asch, klášteru Reindlem von Griesbach, 4.dubna 1369 (č. 458); prodej několika dvorů v Krásné Lípě/Schönlind Franzi Sneiderovi z Chebu jako doživotní věno, 13. dubna 1383 (č. 493); dvě sestry klarisky z Chebu kupují dvůr v Horních Lomanech/Oberlohma jako doživotní věno, 18. května 1385 (č. 497); Fritsch von Künsberg přebírá Waldsasské masné krámy v Chebu, 4. července 1385 (č. 499); převod vlastnictví úroku z nevypověditelné smlouvy z jednoho dvora v Turíně/Tuerin na klášter, 16. února 1398 (č. 545); převod cla vybíraného u horní brány v Chebu na Petra Sturma, služebníka Alsche von Kolobrat, 23. února 1411 (č. 577); pan Puoth von Eylburk z Lokte/Elnbogen předává několik lén v Krásné u Sokolova/Schönwerth bei Falkenau klášteru ve Waldsassenu, 2. prosince 1422 (č. 603); město Kynšperk u Chebu/Königsberg an der Eger kupuje dvůr v obci Pochlewitz, 2. února 1427 (č. 620); Zikmund Frankengrüner z Kynšperka u Chebu/Königsberg an der Eger poskytuje klášteru právo zpětného odkupu na pevnost Hardeck a državu v Mýtině/Altalbenreuth a Neualbenreuth, 8. února 1431 (č. 627); povolení pro faráře ze Sokolova/Falkenau o disponování se dvorem v obci Šiboř/Schüttüber, 1. září 1461 (č. 731); prosba Hanse a Jobsta Pachmanových, aby mohli dvůr Dobraw daný do léna klášteru dále propůjčit, 28. prosince 1483 (č. 841); urovnání sporu o rybník mezi obcemi Schloppach a Krásná Lípa/Schönlind, 10. srpna 1484 (č. 844); listina s rozsudkem města Chebu ve sporu mezi klášterem a jeho poddanými v Podhradu/Pograth o desátek, 3. března 1508 (č. 1020); prodej několika dvorů v Třebeni/Trebendorf a Horních a Dolních Lomanech/Ober- a Unterlohma Endresovi z Haslau u Chebu zmocněnci kláštera, 8. prosince 1525 (č. 1207); úroky Hanse Vischera z Krásné Lípy/Schönlind za zarybněnou vodu na Odravě/Wondreb u Slapan/Schloppenhof uhrazené klášteru, 1. března 1529 (č. 1230); klášter prodává desátek v Kozwizu, 3. října 1530 (č. 1239); revers Wolfa Bayra z Chebu o udělení dvou dvorů v obcích Stebnice/Stabnitz a Žírovice/Sirmitz, 14. dubna 1534 (č. 1267); revers Christopha von Zedwitz zu Liebenstein kvůli udělení dvora v Lomanech/Lohma a několika desátkových práv na Chebsku, 23. února 1567 (č. 1391); reversy Hanse Georga Lochnera kvůli udělení vesnice Palič/Palitz kurfiřtem Friedrichem IV. a falckrabětem Johannem Casimirem, 24. října 1577, 30. července 1588 (č. 1409, 1431); reversy Hieronyma Fickhera, měšťana z Chebu, kvůli udělení dvora v obci Schedüber, 10. října 1584, 30. srpna 1593 (č. 1423, 1437); reversy Caspara Bernharda Lochnera kvůli udělení vesnice Palič/Palitz falckrabětem Johannem Casimirem a kurfiřty Friedrichem IV. a Friedrichem V., 12. března 1590, 31. srpna 1593, 10. května 1615 (č. 1433, 1440, 1462)

Vertical Tabs