Žebnice 04

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Žebnice (Římskokatolická církev)
Místo: 
Babina (Babina), Horní Hradiště (Ober Hradischt, Ober-Radisch), Kopidlo (Kopidlo), Mladotice (Mlatz), Řemešín (Řemeschin), Trojany (Trojan), Žebnice (Žebnitz, Schebnitz)
Původní nadpis: 
Lit. A.
Obsah
Obsah: 

Matrika má původní stránkování.
str. 1 - 333: narození
str. 334 - 349: narození - nemanželské děti 1742 - 1780
str. 325 - 482: oddaní 1741 - 1780
str. 486 - 674: zemřelí

Ostatní lokality: Kalec - č. ob. Žihle; Na Dyškánce (Tuschkanka caupona) - zájezdní hostinec, dnes součást obce Hadačka; vivarium prope Mlacz - sádka u Mladotického rybníka; Ondřejov (Ondřejow) - os. ob. Plasy, od r. 1698; Pobudův mlýn (též mola prope Rzemeschin) - mlýn na Mladotickém potoce; Podhrázský mlýn - mlýn na Mladotickém potoce pod hrází zan. Mladotického rybníka; Sechutice - hosp. dvůr u ob. Hadačka

Na titulním listě jsou zaznamenána jména farářů, kteří matriku vedli.
str. 350 - 351: seznamy biřmovaných 1748 - 1753