Jste zde

Žebnice - římskokatolická

Existence: 
1352 - 31.12.1949

Německá název: Schebnitz
Diecéze: Praha
Vikariát: Kralovice

Před r. 1352 plebánie podřízená do r. 1578 plaskému klášteru. V letech 1578 - 1690 administratura téhož kláštera. Fara obnovena za stejných pdmínek r. 1690. R. 1785 fara sekularizována.
Kostel sv. Jakuba Většího, z původního gotického jednolodního ze 13. stol. se dochoval presbytář. Kostel byl přestavěn podle plánu J.B.Santiniho v letech 1784 - 1785.
Matriky vedeny od r. 1639.

Záznamy pro obce Babina, Nebřeziny a Rybnice jsou od r. 1651 vedeny též u fary Obora. Obec Ondřejov (Ondřejow) - os. ob. Plasy, okr. Plzeň-sever, od r. 1784 u fary Křečov.

Ostatní lokality: Býkov - osada ob. Hromnice, hosp. dvůr; Černá Hať - č. ob. Mladotice; Kalec - č. ob. Žihle; Lomany - dvůr, os. ob. Lomnička, č. ob. Plasy; Mladotický mlýn - zan. mlýn u ob. Mladotice; Mladotický rybník (Z Mlackýho rybníka) - neurčeno; Mozolinský mlýn (též Mozolina, Lomanský mlýn) - na Lomanském potoce; Na Dyškánce (Tuschkanka caupona) - zájezdní hostinec, dnes součást obce Hadačka; vivarium prope Mlacz - sádka u Mladotického rybníka; Ondřejov (Ondřejow) - os. ob. Plasy, od r. 1698; Odlezly - č. ob. Žihle; Pobudův mlýn (mola prope Rzemeschin) - mlýn na Mladotickém potoce; Podhrázský mlýn - mlýn na Mladotickém potoce pod hrází zan. Mladotického rybníka; Podkalecký Mlýn - zaniklý mlýn na Střele v blízkosti dnešního Kozičkova Mlýna; Rouda - býv. hájovna , nyní samota u ob. Babina; Sechutice - hosp. dvůr u ob. Hadačka; Sokolka - samota u ob. Žebnice; U kláštera (klášterský mlýn) v obci Plasy; U Zelených - hájovna u ob. Mladotice

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Plasy Žebnice 1891-1949 *, oo, +
Městský úřad Kralovice Řemešín 1891-1949 *, oo, + D
Městský úřad Kralovice Trojany 1898-1949 *, oo, + 150
Městský úřad Plasy Horní Hradiště 1901-1949 *, oo, +
Městský úřad Kralovice Hadačka 1909-1941 *, oo, + E
Městský úřad Plasy celá farnost 1910-1949 *i, ooi, +i
Městský úřad Plasy Žebnice 1933-1949 oo G