Žebnice 03

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Žebnice (Římskokatolická církev)
Místo: 
Babina (Babina), Bukovina (Bukowina), Horní Hradiště (Ober Hradischt, Ober-Radisch), Kopidlo (Kopidlo), Mladotice (Mlatz), Potvorov (Potworow, Potfuhre, Podvorov), Přehořov (Überbergen, Přehoř, Přehorz), Řemešín (Řemeschin), Sedlec (Sedletz), Trojany (Trojan), Žebnice (Žebnitz, Schebnitz)
Obsah
Obsah: 

Jednotlivé oddíly matriky mají původní samostatné stránkování.
str. 1 - 247: narození 1692 - 1741
7 nečísl. str.: index N 1692 - 1741
2 nečísl. str.: narození - nemanželské děti 1734 - 1740
1 nečísl. str.: oddaní - Potvorov 1691 - 1692
str. 1 - 79: oddaní 1691 - 1741
6 nečísl. str.:index O 1661 - 1740 (slouží i pro záznamy oddaných v matrice Žebnice 1)
8 nečísl. str.: index Z 1691 - 1741
str. 1 - 47: zemřelí 1691 - 1741
Část indexu zemřelých je zapsána na obálce, ve které jsou vloženy dvě přílohy.

Ostatní lokality: Kalec - č. ob. Žihle; Mladotický rybník (Z Mlackýho rybníka, vivarium prope Mlacz) - sádky u Mladoticého rybníka; Obora u Mladotic - obora mezi obcemi Trojany a Hadačka; Ondřejov (Ondřejow) - os. ob. Plasy, od r. 1698; Pobudův mlýn (mola prope Rzemeschin) - mlýn na Mladotickém potoce; Podhrázský mlýn - mlýn na Mladotickém potoce pod hrází zan. Mladotického rybníka; Sechutice - hosp. dvůr u ob. Hadačka
Na titulním listě jsou vyjmenovány hodnosti opata Ondřeje Trojera.