Sušice 04

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Sušice (Římskokatolická církev)
Místo: 
Červené Dvorce (Rothenhof, Dvorec), Divišov (Diwischow), Dobršín (Dobrschin), Dolní Staňkov (Unter Stankau, Dolní Staníkov), Chmelná (Chmelna), Malá Chmelná (Klein Chmelna), Páteček (Patetschek), Rok (Rok), Stráž (Straz), Sušice (Schüttenhofen), Velká Chmelná (Gross Chmelna), Volšovy (Wolschow), Vrabcov (Brabschow)
Původní nadpis: 
Lit. B
Obsah
Obsah: 

Matriční zápisy N pro všechny lokality farního obvodu Sušice z let 1731 - 1756 = fol. 1 - 123, fol. 90 - 181
Pozor - chyba v číslování - po fóliaci 1 - 123 následuje nová fóliace 90 - 181

Matriční zápisy O pro všechny lokality farního obvodu Sušice (s vyjímkou Malé Chmelné a Stráže) z let 1731 - 1756 = fol. 1 - 89

Matriční zápisy Z pro všechny lokality farního obvodu Sušice z let 1731 - 1756 = fol. 1 - 85
Pozor - chyba v číslování - fólium 58 je dvakrát

Po matričních záznamech N, O a Z následují tyto oddíly:
nelegitimně narozených ve farním obvodu Sušice pro léta 1731 - 1756 = fol. 1 - 11
nalezených novorozenců a následně pokřtěných pro rok 1746 a 1752 = dva záznamy
zemřelých násilnou smrtí ve farním obvodu Sušice pro léta 173? - 1752 = šest záznamů