Radnice (RO) 32

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Radnice (RO) (Římskokatolická církev)
Místo: 
Chomle (Chomle), Kamenec (Weisgrünn), Lhotka u Radnic (Lhotka, Lhotka), Mostiště (Moschtitz, Moštice), Němčovice (Niemtschowitz), Přívětice (Pschiwietitz, Přivětice), Radnice (Radnitz) [Rokycany], Skomelno (Skomelno), Újezd u Svatého Kříže (Heiligenkreuz, Aujest bei Heiligenkreuz)
Obsah
Obsah: 

Matrika má původní foliaci.
fol. 1 - 16: Svatá Barbora 1888 - 1906
fol. 19 - 24: Přívětice 1904 - 1906
fol. 31 - 57: Chomle 1888 - 1906
fol. 58 - 59: Mostiště 1905 - 1906
fol. 62 - 70: Lhotka 1888 - 1901
fol. 71 - 72: Přívětice 1903 - 1904
fol. 73 - 92: Kamenec 1888 - 1903
fol. 93 - 111: Mostiště 1888 - 1905
fol. 113 - 131: Němčovice 1888 - 1901
fol. 132 - 136: Kamenec 1901 - 1906
fol. 138 - 187: Újezd u Sv. Kříže 1888 - 1900
fol. 188 - 240: Přívětice 1888 - 1901
fol. 241 - 248: Újezd u Sv. Kříže 1900 - 1901
fol. 249 - 252: Přívětice 1902 - 1903
fol. 253 - 408: Radnice 1888 - 1899
fol. 409 - 449: Skomelno 1888 - 1906
fol. 450 - 479: Radnice 1899 - 1901
61 nečísl. fol.: index

fol. 126: 2 vlepené přílohy
fol. 132: 1 vlepená příloha

Ostatní lokality: Svatá Barbora (též Poušť sv. Panny Barbory) - č. ob. Radnice, okr. Rokycany

Informace o nematričních zápisech:
Na titulním listě je nalepený strojopis s údaji o vojácích pohřbených na hřbitově v Radnicích v období I. sv. války. Na str. 2 jsou uvedeny poznámky ke spalování mrtvých. Na str. 3: a) obsah matriky (jména obcí a č. folií, kde se nacházení zápisy) b) nalepený štítek obsahující Soupis popelnic na zádušních hřbitovech farnosti Radnické c) nalepený štítek s předpisem o pohřbu civilně oddaných osob Na zadní straně fol. 479 poznamenány děti narozené v cizině v letech 1897 - 1902.