Místo: Žihle (Schöles)
Datace: 07. 05. 1599
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Listina archivu města Žihle lio2

 
   
/ 0