Místo: Regensburg (Řezno, Castra Regina, Reginum, Ratisbona,...
Datace: 18. 2. 1641
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Listina města Rejštejn L2

 
   
/ 0