Místo: Frankfurt am Main (Frankfurt nad Mohanem, Frankobrod)
Datace: 26. 2. 1558
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Listina města Plánice L3

 
   
/ 0