Místo: Lachsenburg
Datace: 16. 2. 1739
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Listina města Kolinec L2

 
   
/ 0