Místo: Vlkýš (Wilkischen), Vrhaveč (Worhabschen)
Datace: 1821–1846 Datace popisovaného obsahu: 1820–1846
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Kniha listin

 
   
/ 0