Místo: Libětice (Libietitz), Pích (Picho), Přestanice (Přestanitz)
Datace: 1817–1879 Datace popisovaného obsahu: 1804–1879
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Kniha listin

 
   
/ 0