Místo: Libětice (Libietitz), Pích (Picho), Přestanice (Přestanitz)
Datace: 1782–1881 Datace popisovaného obsahu: 1772–1881
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Dominikální pozemková kniha

 
   
/ 0