Místo: Bystré (Bistri, Bistry, Bystry) [část obce Mochtín, okres...
Datace: (1791-) 1792-1824
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0