Místo: Nahošice (Nahoschitz)
Datace: 1826–1850
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0