Místo: Nahošice (Nahoschitz)
Datace: (1825-) 1826-1879
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0