Místo: Nahošice (Nahoschitz)
Datace: (1797-) 1801-1826
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0