Místo: Bdeněves (Wenussen), Chotíkov (Kottiken), Kozolupy (Kosolup...
Datace: (1808-) 1809-1825
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0