Místo: Bítov (Witowa, Wittowa, Bitov)
Datace: 1592-1783
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0