Často kladené dotazy

Je projekt Porta fontium stále živý, bude doplňován?
Webové stránky Porta fontium jsou stále vylepšovány a doplňovány o nová data. Své připomínky a náměty nám můžete posílat na e-mail portafontium@soaplzen.cz.
Je možné stahování snímků z aplikace v tiskové kvalitě?
U některých materiálů (matriky) je možné pomocí příslušné ikony stáhnout aktuálně zobrazenou část stránky. Je třeba nejprve přiblížit zobrazení na požadovaný výřez.
Umožnit stahování kompletních snímků všech zobrazovaných materiálů z uživatelského rozhraní aplikace Porta fontium není plánováno.
Budou zpřístupněny novější ročníky periodik?
Snímky v archivu dochovaných ročníků regionálních periodik zobrazujeme pouze do roku 1900 z důvodu případné autorskoprávní ochrany textů a fotografií. Novější ročníky je možno prostudovat prezenčně v badatelně příslušného archivu, případně v některé knihovně, pokud je má ve svém fondu.
Vyhledávání v obsahu periodik prostřednictvím strojového rozpoznávaní textů v současné době není v aplikaci Porta fontium možné.
Kdy budou zveřejněna kompletní sčítání lidu?
V oblastních a příslušných okresních archivech v České republice jsou archivována sčítání lidu do roku 1921, pokud se zachovala. Novější sčítání lidu z oblasti českých zemí jsou v péči Národního archivu České republiky.
Sčítání lidu uložená v západočeských archivech budou na Porta fontium zveřejňována postupně v celcích podle příslušných státních okresních archivů. Vzhledem k velkému rozsahu těchto materiálů a náročnosti digitalizace bude postupné zveřejňování dochovaných sčítacích operátů trvat několik let.
Proč nejsou funkční již zhotovené záložky s daty z Acta Publica?
Přesměrování konkrétních odkazů na snímky stránek matrik z aplikace Acta Publica na stránky Porta fontium nebylo na webu Acta Publica nastaveno. V době psaní této odpovědi je ale možné si v uživatelském rozhraní aplikace Acta publica stáhnout své záložky do textového souboru. Po přičtení konstanty 30060000 k číslu knihy v odkazu z Acta Publica lze získat číslo stejné knihy použité v odkazu na snímky v aplikaci Porta fontium. Vzhledem k tomu, že velká část matrik byla opravena nebo znovu naskenována v lepší kvalitě, a vzhledem k tomu, že na Porta fontium na rozdíl od Acta Publica jsou zveřejňovány i desky knih a první strany před matričními záznamy, nebudou přesně odpovídat pořadová čísla jednotlivých snímků.
Proč z Porta fontium zmizely všechny kroniky?
Pro zobrazení kronik ze stránky Vyhledávání je nutno použít tlačítko OK.