Jste zde

Aš - Mikulov - římskokatolická

Existence: 
1781 - 31. 12. 1949

Německý název: Asch - Niklasberg
Diecéze: Praha
Vikariát: Cheb

Do 1709 administratura
Fara obnovena 1781
Děkanát od 18. 8. 1904

Kostel sv. Mikuláše, empírový z r. 1828 na místě stašího dřevěného z r. 1780.

Matriky oficiálně od 1781; v úvodní matrice, vzniklé před 1781, smíšené matriční a nematriční zápisy

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Městský úřad Aš Vernéřov, Horní Paseky, Dolní Paseky 1877-1946 *, *i
Městský úřad Aš Nebesa, Mokřiny, Nový Žďár 1898-1921 *, *i
Městský úřad Aš Podhradí, Kopaniny, Doubrava 1899-1945 *, *i
Městský úřad Aš Vernéřov, Horní Paseky, Dolní Paseky 1905-1945 oo, ooi
Městský úřad Aš Krásná, Štítary, Újezd, Bavorské Nové Domy, Kamenná, Elfhausen 1908-1946 *, *i
Městský úřad Aš Krásná, Štítary, Kamenná, Újezd 1908-1946 oo, ooi
Městský úřad Aš Nebesa, Mokřiny, Nový Žďár 1910-1946 +, +i
Městský úřad Aš Podhradí, Kopaniny, Doubrava 1912-1946 +, +i
Městský úřad Aš 1913-1922 *, *i