Jste zde

Listina archivu města Kralovice lio4

Identifikátory

Archivní pomůcka (inventář)
Číslo archivní pomůcky (inventáře): 
374
Odkaz na archivní pomůcku: 
Datace
Datace: 
02. 05. 1699

Vertical Tabs

Pečeť
Pečeť: 
6 přivěšených pečetí v dřevěných pouzdrech
Obsah
Regest: 

Opat Ondřej Trojer potvrzuje privilegia města Kralovic (obsahuje opisy starších privilegií: Vladislava I. z roku 1509, opata Bohuslava z let 1539 a 1545, Ferdinanda I. z let 1545 a 1547, opata Vašmuciuse z roku 1627 a trhovou smlouvu o prodeji „trojerovského“ domu z roku 1683)

Místo: 
  • Plasy (Plass)
Poloha f: 
POINT (0 0)