Jste zde

Census 1921 - soudní okres Zbiroh (Gerichtsbezirk Zbiroh)

Cekov (47 domů, souhrn)
Čilá (24 domů, souhrn)
Dobřív (146 domů, souhrn)
Drahoňův Újezd (48 domů, souhrn)
Drahoňův Újezd - Chotětín (17 domů)
Hlohovice - Velké Lohovice (64 domů, souhrn)
Hlohovičky - Malé Lohovičky (57 domů, souhrn)
Holoubkov (110 domů, souhrn)
Hradiště (31 domů, souhrn)
Hřešihlavy (souhrn)
Hůrky (51 domů, souhrn)
Cheznovice (121 domů, souhrn)
Chlum (53 domů)
Jivina (54 domů, souhrn)
Kařez (80 domů, souhrn)
Kařízek (33 domů, souhrn)
Kladruby (40 domů, souhrn)
Kladruby - Vojenice (7 domů)
Kozojedy (souhrn)
Kvaň (100 domů, souhrn)
Lhota pod Račem (101 domů, souhrn)
Lhotka u Terešova (48 domů, souhrn)
Líšná (75 domů, souhrn)
Medový Újezd (59 domů, souhrn)
Mlečice (74 domů, souhrn)
Mýto (275 domů, souhrn)
Olešná (87 domů, souhrn)
Ostrovec (27 domů, souhrn)
Plískov (45 domů, souhrn)
Podmokly (132 domů, souhrn)
Prašný Újezd (62 domů, souhrn)
Prašný Újezd - Skoupý (29 domů)
Přísednice (souhrn)
Přísednice - Jablečno (souhrn)
Sebešice (souhrn)
Sebešice - Biskoupky (souhrn)
Sirá (29 domů, souhrn)
Sklená Huť (20 domů)
Strašice (307 domů, souhrn)
Svinná (44 domů, souhrn)
Těně (82 domů, souhrn)
Terešov (99 domů, souhrn)
Terešov - Salzberg (26 domů)
Těškov (103 domů, souhrn)
Třebnuška (32 domů, souhrn)
Třímany (17 domů, souhrn)
Týček (57 domů, souhrn)
Vejvanov (83 domů, souhrn)
Zaječov (116 domů, souhrn)
Zaječov - Nová Ves (42 domů)
Zbiroh (234 domů, souhrn)
Zvíkovec (82 domů, souhrn)
Dobrziew (146 Häuser, Sammelbogen)
Drahon-Aujest, Drahno Oujezd - Chotietin (17 Häuser)
Drahonow Vgezd (48 Häuser, Sammelbogen)
Glashütte, Sklenná Huť, Skelná Huť (20 Häuser)
Gross Lohowitz (64 Häuser, Sammelbogen)
Hasenhof, Svatá Dobrotivá (116 Häuser, Sammelbogen)
Hasenhof, Svatá Dobrotivá - Neudorf (42 Häuser)
Herschichlau, Řešihlavy (Sammelbogen)
Holoubkau (110 Häuser, Sammelbogen)
Hradischt (31 Häuser, Sammelbogen)
Hurek, Hurkau (51 Häuser, Sammelbogen)
Cheznowitz, Hesnowitz (121 Häuser, Sammelbogen)
Chlum (53 Häuser)
Jiwin (54 Häuser, Sammelbogen)
Karez, Karas (80 Häuser, Sammelbogen)
Karisek (33 Häuser, Sammelbogen)
Kladrub (40 Häuser, Sammelbogen)
Kladrub - Wojenitz (7 Häuser)
Klein Lohowitz (57 Häuser, Sammelbogen)
Kozojedy (Sammelbogen)
Kwain (100 Häuser, Sammelbogen)
Lhota, Lhota unter dem Ratsch, Dlouhá Lhota, Lhota, Velká Lhota, Vlčkova Lhota (101 Häuser, Sammelbogen)
Lhotka,Lhotka u Terešova, Terešovská Lhotka (48 Häuser, Sammelbogen)
Lischna, Líšné, Lišné (75 Häuser, Sammelbogen)
Mauth (275 Häuser, Sammelbogen)
Medo-Aujezd,Oujezd Medový (59 Häuser, Sammelbogen)
Mletschitz, Bnečice (74 Häuser, Sammelbogen)
Pliskau, Pliskov (45 Häuser, Sammelbogen)
Podmokl (132 Häuser, Sammelbogen)
Praschno-Aujezd, Prasch-Aujest, Prašno Oujezd (62 Häuser, Sammelbogen)
Praschno-Aujezd, Prasch-Aujest, Prašno Oujezd - Skaupy (29 Häuser)
Pschisednitz, Přísečnice (Sammelbogen)
Pschisednitz, Přísečnice - Jablečno (Sammelbogen)
Sbirow, Zbirov (234 Häuser, Sammelbogen)
Sebetschitz, Sebečice (Sammelbogen)
Sebetschitz, Sebečice - Biskoupky (Sammelbogen)
Sira, Siré, Síré, Syrá (29 Häuser, Sammelbogen)
Straschitz (307 Häuser, Sammelbogen)
Swikowetz (82 Häuser, Sammelbogen)
Swinna, Svin (44 Häuser, Sammelbogen)
Tejtschek,Tejček (57 Häuser, Sammelbogen)
Tereschau (99 Häuser, Sammelbogen)
Tereschau - Salzberg (26 Häuser)
Teschkau, Těžkov (103 Häuser, Sammelbogen)
Tien,Těny (82 Häuser, Sammelbogen)
Trebausch (32 Häuser, Sammelbogen)
Triman (17 Häuser, Sammelbogen)
Tschernikowitz (24 Häuser, Sammelbogen)
Wejwanow (83 Häuser, Sammelbogen)
Wolesna, Woleschna, Volešná (87 Häuser, Sammelbogen)
Wostrowetz (27 Häuser, Sammelbogen)
Zekow, Čekov, Četkov (47 Häuser, Sammelbogen)