Jste zde

Staatsarchiv München

Archiv

Staatsarchiv München
Schönfeldstr. 3
80539  München

tel.: 089/28638-2525
fax: 089/28638-2526

E–mail: poststelle@stam.bayern.de
 

detašované pracoviště Eichstätt
Burgstraße 19 (Willibaldsburg)
85072 Eichstätt

tel.: 08421/900340
fax: 08421/9003427

E–mail: eichstaett@stam.bayern.de

vedoucí: ředitel archivu Dr. Christoph Bachmann

dopravní spojení: U-Bahnhöfe Odeonsplatz, Universität

Státní archiv Mnichov je příslušným odborným státním úřadem pro veškeré otázky týkající se archivnictví ve vládním obvodě Horní Bavorsko/Oberbayern. Moderní obvod tvoří vládní obvod Horní Bavorsko, zřízený v roce 1837 ve své nynější rozloze, pozměněný územní reformou z roku 1972. Vzhledem k písemnostem notářství od r. 1862 zahrnuje oblast Vrchního zemského soudu Mnichov (Horní Bavorsko, Dolní Bavorsko s výjimkou obvodních soudů Kelheim a Straubing, Švábsko). Fondy: Bývalé důchodní úřady Mnichov a Burghausen od r. 1506 a území, která patřila Bavorsku v letech 1805 až 1816 Tyrolsko a Salzbursko, šlechtické archivy (např. rodu Hohenaschau, Toerring) i státní střední a nižší úřady, jakož i soudy vládního obvodu Horní Bavorsko od začátku 19. století.

Stručná historie archivu

Státní archiv Mnichov vznikl z registratury kurfiřtskobavorské dvorní komory, která se rozšířila o písemnosti zrušených úřadů. Tato takzvaná starobavorská Provinciální nebo retardátní registratura byla v roce 1814 připojena jako "Říšská archivní konzervatoř v Alten Hofu v Mnichově" ke Královskému bavorskému všeobecnému říšskému archivu (dnes Bavorský hlavní státní archiv). Poté, co se začalo na začátku 19. století v Bavorsku aplikovat rozlišování mezi "archivními" a "nearchivními" dokumenty, získal Říšský archiv všechny "archivní" dokumenty jako listiny a významné úřední knihy. Do archivní konzervatoře Mnichov, jako starobavorského Oddělení spisů Říšského archivu, se dostaly ostatní "nearchivní" dokumenty historických dvorních a státních úřadů včetně postoupení spisů nových bavorských ministerstev a správ z území, která byla v době Napolena přechodně bavorská. Kromě toho přibyly do archivní konzervatoře přírůstky z nových soudů Horního Bavorska a ze státních úřadů střední a nižší správní úrovně. V r. 1892 se nastěhoval úřad, nazývaný od r. 1876 "Krajským archivem", z Alten Hofu do nové služební budovy na ulici Himbselstraße. V r. 1960 následovalo přejmenování na Státní archiv pro Horní Bavorsko a v r. 1967 stěhování do současné budovy úřadu. V r. 1971 byl archiv konečně jako samostatný úřad, přímo podřízený generálnímu ředitelství Státních archivů Bavorsko, postaven na roveň ostatním bavorským Státním archivům pod názvem "Státní archiv Mnichov" . Od r. 1978 má Státní archiv detašované pracoviště na hradě Willibaldsburg nad Eichstättem.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

Archivní průvodci

Les Grands Dépots d'Archives du Monde. In: Archivum 15 (1965) S. 52-54.

Minerva-Handbücher, Archive im deutschsprachigen Raum, 2. Aufl. Berlin-New York 1974, S. 677-680.

Staatsarchiv München (Kurzführer der Staatlichen Archive Bayerns 7), München 1979.

Die Staats- und Landesarchive in der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (Arge Alp). Archivführer und Inventar der grenzüberschreitenden Überlieferung. Im Auftrag der Archivdirektorenkonferenz der Arge Alp hrsg. von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, München 1995, S. 63-69.

Archive in München. In Verbindung mit dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv hrsg. vom Stadtarchiv München, München 1996, S. 9-12.

Staatsarchiv München (Kurzführer der Staatlichen Archive Bayerns, Neue Folge), München 1997.

Handbuch der bayerischen Archive, hrsg. vom Bayerischen Archivtag, München 2001, S. 32-35.

 

Inventáře

Forschungsprojekt "Widerstand und Verfolgung in Bayern 1933-1945": In den Jahren 1975 bis 1977 sind die folgenden Inventare zu Beständen des Staatsarchivs erschienen:

Bd. 1: Bestand Landratsämter.

Bd. 2: Repertorien und Spezialinventare zu den Beständen NSDAP und Gestapo-Leitstelle München.

Bd. 3/1-8: Sondergericht München.

Bd. 7/1-3: Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht München.

HOFFMANN, Hermann (Bearb.). Schlossarchiv Harmating (Bayerische Archivinventare 2), München 1955.

 

Dějiny, organizace a struktura fondů

JAROSCHKA, Walter. Das Rechnungsarchiv im Staatsarchiv Landshut. In: Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern (MAB) 13 (1967) S. 3-8.

JAROSCHKA, Walter. Reichsarchivar Franz Joseph von Samet (1758-1828). In: Archive. Geschichte-Bestände-Technik. Festgabe für Bernhard Zittel (MAB, Sonderheft 8), Kallmünz 1972, S. 1-27.

LIESS, Albrecht. Das Jahr 1978 in der Geschichte des Bayerischen Hauptstaatsarchivs. Neubau, Neuorganisation, Beständebereinigung. In: MAB 24 (1978) S. 1-8.

JAROSCHKA, Walter. Die Wiederherstellung historischer Provenienzen im Bayerischen Hauptstaatsarchiv. In: Der Archivar 32 (1979) Sp. 41-50.

SCHWERTL, Gerhard. Staatsarchiv München. In: Ebd. 39 (1986) Sp. 277-279.

JAROSCHKA, Walter. Zentralisierung und Dezentralisierung im bayerischen Archivwesen. Voraussetzungen und Ergebnisse der Beständebereinigung. In: Hermann Bannasch (Hrsg.), Beständebildung, Beständeabgrenzung, Beständebereinigung. Verhandlungen des 51. Südwestdeutschen Archivtags am 11. Mai 1991 in Augsburg (Werkhefte der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg, Serie A Landesarchivdirektion 3), Stuttgart 1993, S. 37-51.

25 Jahre Staatsarchiv München. Geschichte, ausgewählte Archivalien. Begleitheft zur Ausstellung aus Anlass des 25jährigen Bestehens des Staatsarchivs München und zur Präsentation des neuen Archivführers am 31. Januar 1997, München 1997.

 

Využívání archiválií a jednotlivé fondy

BUSLEY, Hermann-Joseph. Das Bergwerksarchiv Achthal-Hammerau. In: MAB 4 (1958) S. 61-63.

DEINHART, Hans. Das Postarchiv in Bayern. In: Ebd. 10 (1964) S. 15-17

sowie UHL, Bodo.  Postarchiv München den zuständigen Archiven übergeben. In: Nachrichten aus den Staatlichen Archiven Bayerns 32 [1986] S. 4 f.

GRAU, Anton. Katasterkarten im Staatsarchiv für Oberbayern. In: MAB 13 (1967) S. 8-13.

MAYER, Fritz. Das Hohenaschauer Archiv. In: Ebd. 16 (1970) S. 25-39.

WENISCH, Siegfried. Das Archiv der "Stiftung Studienseminar Albertinum". In: Ebd. 18 (1972) S. 58-60.

JAEGER, Harald. Ordnungsprobleme bei den Aktenabgaben der modernen staatlichen Behörden. In: Archive. Geschichte-Bestände-Technik. Festgabe für Bernhard Zittel (MAB, Sonderheft 8), Kallmünz 1972, S. 127-142.

JAEGER, Harald RUMSCHÖTTEL, Hermann. Das Forschungsprojekt "Widerstand und Verfolgung in Bayern 1933-1945". Ein Modell für die Zusammenarbeit von Archivaren und Historikern. In: Archivalische Zeitschrift 73 (1977) S. 209-220.

BROSZAT, Martin. Politische Denunziationen in der NS-Zeit. Aus Forschungserfahrungen im Staatsarchiv München. In: Ebd. S. 221-238.

WILD, Joachim. Anleitung zur Familienforschung in Bayern. In: MAB 25/26 (1979/80) S. 1-10.

HEYDENREUTER, Reinhard. Gerichts- und Amtsprotokolle in Altbayern. Zur Entwicklung des gerichts- und grundherrlichen Amtsbuchwesens. In: Ebd. S. 11-46.

WILD, Joachim. Baupläne als heimatgeschichtliche Quelle. In: Schönere Heimat 70 (1981), Heft 1, S. 20-28.

ZORN, Hans Eberhard. Die Oberbayerische Aktiengesellschaft für Kohlenbergbau. In: MAB 27/28 (1981/82) S. 32-51.

UHL, Bodo. Massenakten in bayerischen Staatsarchiven am Beispiel des Staatsarchivs München. In: Wolfgang Bick u.a. (Hrsg.), Sozialforschung und Verwaltungsdaten (Historisch-Sozialwissenschaftliche Forschungen 17), Stuttgart 1984, S. 47-66.

SCHWERTL, Gerhard. Das Salzmaieramt (Hauptsalzamt) Reichenhall und seine Registratur im Staatsarchiv München. In: MAB 31 (1989) S. 24-32.

ZORN, Hans Eberhard. Die Eisengewerkschaft Achthal-Hammerau 1537-1919. In: Das Salzfaß NF 23 (1989) S. 1-56.

BOBERACH, Heinz  u.a. (Bearb.). Inventar archivalischer Quellen des NS-Staates. Die Überlieferung von Behörden und Einrichtungen des Reiches, der Länder und der NSDAP. Teil 1 (Quellen und Materialien zur Zeitgeschichte 3/1), München 1991.

DUDA, Ulrike (Bearb.). Deutsche Wirtschaftsarchive Bd. 3, Stuttgart 1991, S. 307-311.

MOSER, Peter. Die Fragmentensammlung des Staatsarchivs München. In: Hermann Rumschöttel und Erich Stahleder (Hrsg.), Bewahren und Umgestalten. Aus der Arbeit der Staatlichen Archive Bayerns. Walter Jaroschka zum 60. Geburtstag (MAB, Sonderheft 9), München 1992, S. 127-136.

TAUSENDPFUND, Alfred. Quellen zur Zeitgeschichte im Staatsarchiv München. Ein Überblick. In: Ebd. S. 225-250.

TAUSENDPFUND, Alfred. Die Behörden des Rentmeisteramts Burghausen und die Rekonstruktion ihrer Ämterregistraturen im Staatsarchiv München. In: Archivalische Zeitschrift 80 (Festschrift Walter Jaroschka zum 65. Geburtstag), 1997, S. 383-403.

BRAUN, Rainer. Neue Quellen zur Heimatgeschichte. Ein Überblick über den Beständezuwachs im Staatsarchiv München 1991-1998. In: Wolfgang Pledl (Red.), Archivtag "Archiv und Heimatpflege" für die oberbayerischen Kreis- und Stadtheimatpfleger im Staatsarchiv München am 16. März 1991, München, erweiterter Nachdruck 1998, S. 13-17.

BIERSCHNEIDER, Robert. Bauakten im Staatsarchiv München. Hinweise zur praktischen Benützung. In: Forum Heimatforschung, Heft 3, München 1998, S. 47-51.

STEPHAN, Michael. Quellen des Staatsarchivs München zur Wirtschaftsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert. In: Forum Heimatforschung, Heft 5, München 2000, S. 15-52.

BACHMANN, Christoph. Zeitgeschichtliche Quellen von Justiz und Polizei im Staatsarchiv München, In: Forum Heimatforschung, Heft 6, München 2001, S. 37-51.

STEPHAN, Michael. Die Erhebung der bayerischen Adelsfamilie von Törring in den Grafenstand. Zum Diplom Kaiser Ferdinands II. mit Goldbulle vom 21. Oktober 1630 im Staatsarchiv München, In: Auxilia Historica. Festschrift für Peter Acht zum neunzigsten Geburtstag, hrsg. von Walter Koch u.a., München 2001, S. 417-435 (mit einleitenden Abschnitten über die "Adels- und Hofmarksarchive im Staatsarchiv München" und "Die Törring-Archive im Staatsarchiv München").

TAUSENDPFUND, Alfred. "Schulgeschichte im Spiegel staatlicher Quellen". In: Forum Heimatforschung, Heft 8, München 2003, S. 86-116. - Christoph Bachmann, Schuld und Sühne? Die Verfolgung von NS-Verbrechen durch oberbayerische Justizbehörden und ihre archivische Aufarbeitung im Staatsarchiv München, in: ZBLG 68/2005, S. 1135-1179.

 

Stavba

VOLKERT, Wilhelm. Die zentralen Gebäude der staatlichen Archive Bayerns in München. In: Archivalische Zeitschrift 74 (1978) S. 1-34.

 

Výstavní katalogy

TAUSENDPFUND, Alfred (u.a.). 25 Jahre Staatsarchiv München. Geschichte, ausgewählte Archivalien, München 1997.

FÜRMETZ, Gerhard. Protest oder "Störung"? Studenten und Staatsmacht in München um 1968 (Staatliche Archive Bayerns - Kleine Ausstellungen 12), München 1999.

STEPHN, Michael (unter Mitarbeit von Christoph Bachmann und Robert Bierschneider) Neuzugänge und Neuentdecktes. Ausgewählte Archivalien des Staatsarchivs München aus 200 Jahren, München 2001.

STEPHAN, Michael (Bearb.). Georg Queri 1879-1919. Journalist, Schriftsteller und Volkskundler aus Oberbayern, München 2002.

BURGER, Daniel. Bayerische Forstgeschichte 1803-2005. Organisation und Rekonstruktion, München 2006.

BURGER, Daniel. Vom Hofbräuhaus zum Nationaltheater (Staatliche Archive Bayerns - Kleine Ausstellungen 30), München 2008.